Ćiro je nebitan

Image Jedna stvar neka bude jasna : Æiro je nebitan. Mogao je na njegovo mjesto doæi i Mourinho ali stanje u bh.fudbalu se neæe promjeniti sve do onog trenutka dok lopovska bagra ne napusti svoj brlog na „slatkom æošetu“ i upravljanje fudbalom u našoj zemlji ne preuzmu ljudi koji se razumiju u to i koji su èitav ¾ivot u fudbalu. Izborom Miroslava Æire Bla¾eviæa na poziciju selektora BiH ljudi iz Saveza su napravili odlièan potez u cilju svog opstanka na pozicijama. Ovim potezom su raspalili najveæu šamarèinu kompletnoj bh.naciji ukljuèujuæi i igraèe koji su jasno rekli da ne ¾ele da igraju za „privatnu reprezentaciju“, pljunuli su nas sve u lice i galantno nam rekli : „NE IDEMO!“.
Sada, bh.javnost, mediji, graðani ali prije svega navijaèi moraju biti skupa jer nam predstoji veoma te¾ak period.
Kao prvo Æiro zna sa novinarima, koji su do prije 24 sata bili mo¾da i najopasniji neprijatelji Saveza. Veæ sada svi se otimaju za izjavu „trenera svih trenera“, kako ga neko nekada pretenciozno nazva. Dakle, 1 poen za saveznike.
Ipak sve æe zavisiti od toga kakav tim Æiro sastavi. Jer budimo realni, bilo koji odbrambeni igraè iz naše lige se teško mo¾e porediti sa igraèima koji igraju u recimo Glasgow Rangers-ima ili u CSKA iz Moskve.
Mi se iskreno nadamo i vjerujemo da æe veæina igraèa koja je odbila igrati za „privatnu reprezentaciju“ protiv Azerbejd¾ana odbiti da se pojavi i na slijedeæem okupljanju jer se, osim selektora, nije promijenilo apsolutno ništa i to nam jasno stavlja do znanja šta o igraèima i o navijaèima misli „naš“ Savez !
Svi igraèi i sportski radnici koji se odazovu pozivu novog selektora „privatne reprezentacije“ moraju da znaju da æe svojim èinom uništiti sve za šta su se svi oni i njihovi prethodnici borili. Pljunuæe u lice svim našim velikanima na èelu sa Sergejom Barbarezom, Mehom Kodrom i Elvirom Boliæem. Pogaziæe svoju rijeè i ponos, taj bosanski ponos koji je jedna od rijetkih stvari koja nema cijenu. I što je najva¾nije okrenuæe leða svim navijaèima Bosne i Hercegovine koji su bili uz njih tokom njihove borbe protiv Saveza.
Mi Vas sve sada pitamo : da li ste spremni odreæi se svojih uvjerenja, zanemariti svoj stav, pustiti da Vas(nas) handre levati i anonimusi koji nemaju pojma o upravljanju Savezom, pogaziti svoju rijeè, prodati obraz, pljuvati na legende, iznevjeriti naciju, iznevjeriti navijaèe, sve ljude koji su bili uz Vas i vjerovali da æete zaista istrajati u borbi protiv mafije u Savezu? Da li æete svoju djecu moæi nauèiti šta je to „èast“, „rijeè“, „izdaja“….? Da li æete moæi proæi uzdignute glave svakom èaršijom u BiH i svijetla obraza pogledati ljudima u oèi?

Da li ste spremni izgubiti sve ovo za samo 5 minuta slave, jer realno, tako æe se vjerovatno i ova Æirina prièa završiti.

Mi, BHF, znamo da neæemo odustati, nikada! Nastavljamo sa našom borbom i vjerujemo u naš uspjeh, vjerujemo da æe Savez, reprezentacija i kompletan fubal u BiH jednom doæi u ruke pravih ljudi. Æiro mo¾da nije pogrešan èovjek, ali je definitivno na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme!

RAT SAVEZU!

BHFPress