Potpisivanje ugovora o utakmici BiH – Slovačka zapeo na dogovoru o TV pravima

Utakmica bi se igrala u Bratislavi na stadionu Pasijenki. Slovaci našoj selekciji plaæaju put i trodnevni boravak u Bratislavi. Dodatnog bonusa nema

Image

Iako još nije zvanièno potvrðeno i ugovor o odigravanju utakmice nije potpisan, ipak se s velikom sigurnošæu mo¾e reæi da æe nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 17. novembra u Bratislavi odigrati prijateljsku utakmicu sa Slovaèkom.

Slovaci našoj selekciji plaæaju put i trodnevni boravak u Bratislavi. Dodatnog bonusa nema. Potpisivanje ugovora odgodio je dogovor o TV pravima. Iz Nogometnog saveza BiH insistirali su da dobiju TV prava za našu zemlju i još se èeka odgovor iz Slovaèke.

Spisak kandidata za ovu utakmicu selektor Safet Sušiæ trebao bi objaviti naredne sedmice, najvjerovatnije u iduæu srijedu, 3. novembra. Na spisku neæe biti velikih promjena u odnosu na onaj koji je bio va¾eæi za meè s Albanijom. Na njemu, vjerovatno, neæe biti Sanela Jahiæa zbog povrede. Vraæa se oporavljeni Ermin Zec.

Kako smo saznali, lako se mo¾e desiti da Sušiæ uputi poziv mladom Muhamedu Bešiæu, koji igra za njemaèki Hamburg. Bešiæ je veæ debitirao za mladu reprezentaciju BiH. Selektor Branimir Tuliæ dao je Sušiæu odliène preporuke za njega i moguæe je da Bešiæ za A-selekciju i odigra koju minutu u Bratislavi.

Utakmica bi se igrala na stadionu Pasijenki u Bratislavi. Njegov kapacitet je 13.295 sjedeæih mjesta. Na ovom stadionu igra Inter iz Bratislave, a Petr¾alka svoje evropske utakmice. Stadion je izgraðen 1962. godine.

Sušiæ u Njemaèkoj

Safet Sušiæ boravit æe tokom vikenda u Njemaèkoj. Selektor æe u nedjelju put Sinshajma, gdje æe igrati Hofenhajm i Hanover. Sušiæ æe razgovarati s našim reprezentativcima Sejadom Salihoviæem i Vedadom Ibiševiæem.

U društvu sa Salihoviæem, koji nema pravo nastupa zbog crvenog kartona, Sušiæ æe gledati utakmicu.

 

(Avaz)