Tiha voda brijege nosi! Pape gradi novu reprezentaciju!

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon èetiri kola, te tri odigrane kvalifikacione utakmice za odlazak na Euro 2012 nalazi na èetvrtoj poziciji grupe D sa bodom zaostatka iza Albanije, te sa èetiri, odnosno pet bodova manje od Bjelorusije i Francuske.

 Image

Bolji start od Bakine generacije

Usporedivši do sada rezultatski najuspješnije kvalifikacije, one za Euro 2004., kada nam je za plasman na najbolju smotru europskih reprezentacija nedostajao samo jedan postignut gol protiv Danaca na Koševu, mo¾emo reæi da su izabranici selektora Sušiæa u ove kvalifikacije krenuli dobro i uspješno.

Podsjetimo se, fudbalska reprezentacija BiH je pod vodstvom selektora Sliškoviæa kvalficikacije za Euro 2004 zapoèela šokantnim i nadasve sramotnim domaæim porazom od Rumunije na Koševu, u utakmici koju su Rumuni riješili u prvih dvadeset minuta susreta utrpavši Kenanu Hasagiæu èak tri gola.

Nakon toga, dezorijentisani Zmajevi bilje¾e poraz u Norveškoj rezultatom 2:0, da bi poslije loših poèetnih rezultata, katastrofalnu situaciju u reprezentaciji djelomièno ispravila domaæa, izuzetno teško ostvarena, pobjeda od 2:0 protiv Luksemburga.

Ako usporedimo bodovni saldo, Sušiæevi Zmajevi u prve su tri utakmice kvalifikacija osvojili èetiri od šest gostujuæih bodova, dok su izabranici Bake Sliškoviæa  2002. godine osvojili samo tri boda iz èak dvije domaæe i jedne gostujuæe utakmice. Kako smo veæ rekli, na kraju kvalifikacija samo nas je jedan gol dijelio od plasmana na Euro 2004. u Portugal, te nam ta èinjenica uveliko ulijeva optimizam u aktuelne kvalifikacije èiji je veæi dio još uvijek pred nama.

Za razliku od Papeta, Bla¾ Sliškoviæ 7. septembra 2002. godine, nakon 0:3 od Rumunije, na press konferenciji nije nikome objašnjavao zašto je iz igre veæ u èetrdesetim minutama utakmice izvadio Ikanoviæa, Bešliju i Bajramoviæa, te kako je naša reprezentacija veæ u 7. minuti utakmice i vodstva gostiju od 0:2 uspjela kapitulirati.

Safet Sušiæ, s druge strane ima obièaj, koji je za svaku pohvalu, široj javnosti objašnjavati sve svoje odluke i poteze, te je tako na press konferenciji poslije remija u Tirani cijeloj bh. sportskoj javnosti objasnio zašto je na poluvremenu izveo Hasagiæa i Mravca, te zašto je na kraju meèa pojaèao vezni red napravišvi rokadu D¾eko – Ibrièiæ.

Ništa se ne mo¾e preko noæi

Apsolutno je jasno da æe utakmica protiv Rumunije u Zenici 27. marta naredne godine biti kljuèna u ovim kvalifikacijama, baš kao što su to bile ranijih godina utakmice protiv Danske u Kopenhagenu, Norveške u Oslu i Belgije u Genku.

Da naša reprezentacija zna igrati kvalitetan fudbal pokazali smo protiv Luksemburga kojem smo u samo deset minuta efektivne igre zabili tri gola, istog onog Luksemburga koji je protiv Bjelorusije saèuvao svoju mre¾u netaknutu, a superjakoj i preporoðenoj Francuskoj dopustio postizanje samo dva gola na njihovom terenu.

Prvo poluvrijeme, ali i cjelokupna utakmica u Tirani pokazala je da naša reprezentacija nije više ekipa koja samo zna èuvati svoj gol, kao npr. u vrijeme Barbarezovog igranja pozicije libera, nego da naši Zmajevi znaju dominirati i napadati svih 90 minuta susreta. Sasvim je realno da naša cjelokupna igra ne mo¾e izgledati potpuno teèno i usklaðeno kada u naših prvih jedanaest imamo èak tri nova pojedinca na izuzetno va¾nim pozicijama, Medunjanina, Luliæa i Mujd¾u, a reprezentacija igra poptuno drugaèiji sistem fudbala od onog koji smo razvijali desetak godina, koji je veæinom bio zasnovan na kontranapadima i igri sa pet ljudi u zadnjoj liniji i jednim napadaèem.

Savez ne prati kvalitet reprezentacije

Kao što smo veæ naveli, prvo poluvrijeme u Tirani je pokazalo da selektor Safet Sušiæ evidentno zna šta radi sa reprezentacijom i kakav stil igre ¾eli ugraditi u Zmajeve, ali je prava šteta što administracija fudbalskog saveza ne mo¾e pratiti korak sa selektorom Sušiæem i njegovim izvanrednim igraèima.

To se u prvom redu vidi kroz nemoguænost ugovaranja prijateljskih utakmica našoj reprezentaciji, koje su nam od iznimne va¾nosti za postizanje dugoroènih dobrih rezultata, ali i kroz sasvim realnu moguænost suspenzije krovne kuæe fudbala u BiH zbog, veæ mo¾emo reæi skandaloznog mješanja desinèarske i nacionalistièke politike u odluke vezane za Statut Fudbalskog saveza BiH.

Kako je selektoru Sušiæu i njegovim pomoænicima te našim reprezentativcima raditi na projektu koji se mo¾e preko noæi kompletno urušiti ne ¾elimo ni da pomišljamo.

Pape èuva èist obraz! U reprezentaciju se pozivaju samo najbolji

Kao izuzetno pozitivnu stranu naèina rada selektora Sušiæa moramo navesti èinjenicu da Pape u reprezentaciju do sada nije pozvao niti jednog jedinog anonimusa. U Zmajeve se više ne zovu igraèi poput Dušana Kerkeza, Admira Rašèiæa, Gradimira Crnogorca, Dilavera Zrnanoviæa i Mirnesa Sadoviæa, a prilika se daje mladim naraštajima naše fudbalske nacije poput Vranješa, Subašiæa, Hand¾iæa i sliènih, kojima u njihovim karijerama sama èinjenica da su trenirali sa najboljim bh. fudbalerima znaèi mnogo.

Navijaèi moraju biti realni

Kako je sasvim jasno da u modernom fudbalu pobjeðuju iskljuèivo kolektivi koji imaju podršku matiènih dr¾avnih struktura, navijaèi Bosne i Hercegovine moraju biti svjesni da je u gore navedenim uslovima u kojima rade fudbalski radnici u BiH svaka pobjeda i svaki uspjeh ravan senzaciji, te da moramo pokazati izutetno strpljenje kada su (ne)uspjesi bh. nacionalnog sporta u pitanju.

Na¾alost, selektora Sušiæa nema prisutnog u medijima kako bi podigao atmosferu meðu navijaèima naše fudbalske reprezentacije, kao što je to bio sluèaj sa sveprisutnim Æirom Bla¾eviæem i na neki naèin prividno zataškao probleme koji muèe reprezentaciju, ali Safet Sušiæ se izgleda dr¾i stare izreke koja glasi: "Tiha voda brijege nosi!".

Patrioti ujedinite se!

Ne smijemo nikako zaboraviti da naša reprezentacija mora uvijek imati punu podršku nacije kakve god rezultate ostvarivala, upravo zbog èinjenice da je dr¾ava Bosna i Hercegovina, a sa njom i njene sportske nacionalne selekcije, stvorena na ¾ivotima i krvlju stotina hiljada Bosanaca i Hercegovaca i da neprijatelji ove dr¾ave slave svaki put kada patriote dignu ruke od svoje domovine, Bosne i Hercegovine!

Taj merak im ne smijemo dopustiti!

 

(reprezentacija.net)