KSBiH traži istragu protiv bivšeg generalnog sekretara

Provjerit æemo navode iz ovog pisma, ka¾e Jasmina Omièeviæ

Image 

Tu¾ilaštvo Kantona Sarajevo provjerit æe prijavu Košarkaškog saveza BiH o navodnim nezakonitim radnjama u ovoj organizaciji.

To nam je potvrdila i portparol Tu¾ilaštva Jasmina Omièeviæ. Na pitanje na koga se prijava Upravnog odbora KSBiH taèno odnosi, Omièeviæ je odgovorila rijeèima:

– Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dostavilo nam je prijavu koja se odnosi na navodne nezakonitosti u radu veæ razriješenog generalnog sekretara Košarkaškog saveza BiH. O imenu osobe ne mogu govoriti dok ne obavimo odgovarajuæe radnje. Uglavnom, rijeè je o osobi koja je razriješena du¾nosti – ka¾e Omièeviæ.

Opisu "generalnog sekretara koji je razriješen du¾nosti" odgovara Zdravko Kne¾eviæ, koji je krajem juna ove godine, na vlastiti zahtjev, raskinuo ugovor s KSBiH.

Kne¾eviæ je na funkciji generalnog sekretara bio od 2006. godine, nakon što je ostavku podnio Husein Ðeliloviæ. Trenutni vršilac du¾nosti generalnog sekretara je Harun Mahmutoviæ.

– Ovo je jedan od novijih predmeta uz koji, za sada, nisu dostavljeni nikakvi drugi dokazi. Mi smo primili informaciju, a tek trebamo utvrditi postoje li elementi za otvaranje zvaniène istrage. Provjerit æemo navode iz ovog pisma – izjavila je Omièeviæ.

Kako smo nezvanièno saznali, prijava se odnosi na finansijsko poslovanje, odnosno na navodne nezakonite isplate prema treæim licima zbog kojih je trenutno u blokadi raèun Saveza.

 

(Avaz)