BiH vs. Francuska – "lopovska posla"

 
U zemlji èiji mnogi graðani rove po kontejnerima! U kojoj penzioneri zbog neimaštine ¾ive na izdisaju jer nemaju novca ni za lijekove! U kojoj mladost nema posla i najljepše godine ¾ivota provodi u tzv. kokuzluku! U zemlji u kojoj su pojedini politièari kriminalci! To jeste, kriminalci su politièari! U kojoj njihovi prijatelji tajkuni “u šaci” dr¾e skoro cijelu dr¾avu! U kojoj svojim “sretnicima – radnicima” plaæu daju na kapaljku! Skoro sedam posto prosjeène plaæe za ulaznicu.
 
Image

Pi¹e: Bakir Tiro

U zemlji u kojoj je prosjeèna plaæa 600 maraka! U kojoj je jedan od glavnih brandova, da prostite, “tariguz”! U ovoj divnoj, ali izmrcvarenoj zemlji… Ne daju nam ni fudbal da gledamo!

Cijena ulaznice za utakmicu kvalifikacija za EURO 2012. izmeðu BiH i Francuske je 40 maraka!

Dakle, svi obièni smrtnici koji budu ¾eljeli sa zapadne tribine Olimpijskog stadiona “Asim Ferhatoviæ Hase”, barem na 90 minuta zaboraviti na tu¾nu svakodnevicu, te “nahraniti se duševnom svetinjom”, morat æe izdvojiti skoro sedam posto svoje, uglavnom, neredovne plaæe.

Ne moramo svi na najskuplju, zapadnu tribinu, ka¾u nam u Nogometnom / Fudbalskom savezu BiH. Taèno. Ne moramo?! Ili mo¾da neæe moæi svi oni koji bi htjeli da se poèaste praznikom fudbala 7. septembra ove godine?! Ko zna da li æe biti dovoljno ulaznica za zapad dok u N/FS BiH karte podijele svojim jaranima (pojedinim politièarima, kriminalcima i tajkunima, njihovoj djeci, roðacima…).

Lopovi su u ovom društvu privilegirani i u fudbalu. Mogu besplatno na sve utakmice. Išli su, i iæi æe. Ma, koliko iz N/FS BiH tvrdili da gratis ulaznica neæe biti.

Zašto su cijene astronomske?

Sudar sa obezglavljenim Francuzima mo¾e se gledati i sa drugih tribina, poruèuju nam “loseri” iz N/FS BiH.

I to je taèno. Sa istoka “Koševa” za 30 KM. Puno, ali koliko-toliko podnošljivije. Sa juga i sjevera naš dr¾avni tim moæi æete bodriti za 20 KM. Ova, najjeftinija varijanta, veæini fudbalskih fanatika prihvatljiva je za ovdašnje prilike. Meðutim, koliko graðana ove zemlje sa prosjeènim i ispodprosjeènim primanjima mo¾e stati iza golova?!

Obrazlo¾enje svih obrazlo¾enja iz N/FS BiH je da im se “u odnosnu na ranije susrete igrane na zenièkom ‘Bilinom polju’ cijene ulaznica sada ne isplati smanjiti”?!

Zašto su, s obzirom na standard graðana BiH, cijene bile i ostale astronomske? Pa, kako bi se “foteljašima” iz N/FS BiH isplatilo pojeftiniti karte, kada su u proteklim godinama opuhali nekada punu kasu Saveza? Zašto bi to uèinili baš sada, kada je N/FS BiH bukvalno pred bankrotom?!

Legalno bezobrazni

No, badava èelnicima Saveza zarada od poni¾enih dr¾avljana BiH. D¾aba, ako politièki diletanti na fudbalskim funkcijama ne usvoje novi Statut N/FS BiH, na kojem ultimativno insistiraju FIFA i UEFA.

Putem prodanih ulaznica za utakmicu sa “galskim pijetlovima” uzet æe novac iz uglavnom “šupljih d¾epova” hiljada navijaèa BiH. Onih koji istinski vole ovu zemlju i njenu reprezentaciju. Onih koji æe dati i zadnju marku iz kuæe kako bi bodrili Hasagiæa, D¾eku, Pjaniæa, Ibiševiæa, Misimoviæa, Spahiæa…

A onda, krajem oktobra, zbog istih ovih pametnjakoviæa iz N/FS BiH koji su odluèili opljaèkati navijaèe vlastite reprezentacije, mogli bi otiæi u izolaciju.

Ne bude li jednog predsjednika N/FS BiH u èetverogodišnjem mandatu, neæe biti ni nas na FIFA-inoj karti svijeta. Neæe biti ni reprezentacije za koju ¾ive istinske patriote u Bosni i Hercegovini.

U sluèaju kataklizme bh. fudbala neæemo ni biti u prilici da kupimo skupe ulaznice za utakmice u kojima æe profitirati lopovi. Ovi iz N/FS BiH, ali i tapkaroši koji æe uoèi duela na olimpijskom zdanju karte nuditi po još masnijim cijenama od legalno bezobraznih.

BiH vs. Francuska – “lopovska posla”! 

(Sa-x)