Zapinje oko ukidanja Predsjedništva i uvoðenja funkcije predsjednika

Ako do 30. juna ne prihvate sugestije FIFA i UEFA mogla bi uslijediti i suspenzija našeg Saveza

 Image

Eva Pasqueir i Marcel Benz, predstavnici FIFA i UEFA odr¾ali su sinoæ sastanak sa èlanovima Izvršnog odbora Bogometnog / Fudbalskog saveza BiH, na kojem je glavna tema razgovora bilo usaglašavanje našeg statuta sa statutima svjetske i evropske kuæe fudbala.

Dvosatna rasprava okonèana je usvajanjem veæine zahtjeva koju su predlo¾ili predstavnici FIFA i UEFA, ali je zapelo oko jedne stvari. Naime, gosti striktno tra¾e da u buduæe naš Savez ima jednog predsjednika, što se ne sviða predstavnicima sva tri naroda u našoj zemlji. Èlanovi Izvršnog odbora zastupaju tezu da i dalje treba ostati troèlano predsjedništvo sa principom rotacije, dok Pasqueir i Benz ¾ele da bh. fudbal vodi jedan èovjek.

„Na sjednici nas je bilo 12 i veæinu zahtjeva iz FIFA i UEFA smo riješili. Komisija za propise pripremila je materijale i nismo imali previše problema oko usklaðivanja veæine stavova. Meðutim, oni tra¾e da imamo samo jednog predsjednika i oko toga se nismo slo¾ili. Ujutro æe imati sastanak i sa èlanovima izvršnih odbora NS Federacije i FS Republike Srpske. Èekaju se njihove reakcije“, potvrdio je Muhidin Rašèiæ, èlan IO za SCSport.ba.

Sastanak sa predstavnicima NS FBiH je u 9 sati u prostorijama N/FS BiH, dok æe se izaslanstvo FIFA i UEFA sa fudbalskom vladom RS sastati u 11 sati u motelu Kula u Istoènom Sarajevu.

Revizija Statuta N/FS BiH, odnosno njegovo usaglašavanje sa statutima FIFA i UEFA mora biti sprovedena do 30. juna. U protivnom mogla bi uslijediti suspenzija našeg Saveza, što bi znaèilo da bh. klubovi ne bi nastupali u evropskim kupovima, te da reprezentacija ne bi nastupila u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. godine.

(SCsport)