BiH protiv Francuske na Koševu?

„Trikolorima“ predlo¾en smještaj u „Radon Plazi“

Image

Delegacija Fudbalske federacije Francuske, u kojoj su bili pomoæni trener Pjer Mankovski (Pierre Mankowski) i oficir za sigurnost Mohamed Sanhaði (Mohamad Sanhadji), u utorak je obišla stadione „Asim Ferhatoiviæ Hase“ i Bilino polje, te hotele „Radon Plaza“, „Ed¾clusiv“, „Zenica“ i „Dubrovnik“, a u srijedu je imala sastanak sa èelnicima NSBiH.

Podsjetimo, naš dr¾avni tim u drugom kolu kvalifikacija za Euro 2012, koje je na programu 7. septembra, doèekuje „trikolore“.

– Mankovski i Sanhaði su na licu mjesta vidjeli sve detalje, koje æe prenijeti odgovornim ljudima u Fudbalskoj federaciji Francuske, ka¾e Jasmin Bakoviæ, v.d. generalnog sekretara NSBiH.

– Na njima je da se odluèe, a mi smo im preporuèili da izaberu one hotele sa kojima mi imamo potpisane ugovore („Radon Plaza“ i „Evropa“), s obzirom na to da smo sa Francuzima potpisali ugovor o reciprocitetu. Znaèi, NSBiH æe snositi troškove boravka Francuza u Sarajevu i obratno.

Kako smo saznali u razgovoru sa Bakoviæem, NSBiH èini sve da se meè BiH Francuska igra na Koševu.

– Ipak, to je naš najveæi stadion, a ne treba ni napominjati da æe interes za taj meè biti ogroman. Meðutim, mi u meðuvremenu moramo ulo¾iti dosta napora i uraditi dosta poslova kako bi Koševo bilo uslovno za takav praznik fudbala.

Naš najveæi stadion trenutno ne zadovoljava sve uslove UEFA-e za odigravanje kvalifikacionih utakmica za Evropsko prvenstvo 2012.

– Zbog toga smo veæ pokrenuli inicijativu i predlo¾ili sastanak sa D¾evadom Beæireviæem, naèelnikom sarajevske opæine Centar, koja je vlasnik stadiona. Takoðer, u planu imamo da tu inicijativu proširimo i na više nivoe, od Kantona, Federacije BiH, do dr¾avnog nivoa.

Na pitanje koji su primarni radovi, kojima se mora „umiti“ koševski stadion, Bakoviæ odgovara:

– Kao prvo, na zapadnoj tribini je neophodno zamijeniti 18.000 stolica, koje nemaju naslone, a radovi su neophodni i u svim slu¾benim prostorijama, od svlaèionica i VIP lo¾e, do press prostorija. Puno toga treba uraditi, ali najva¾nije je da smo pokrenuli tu inicijativu – ka¾e Bakoviæ.

Prijateljski odnosi

Mankovski i Sanhaði su posebno istakli da su odnosi dva saveza prijateljski.

– Jednostavno, oni æe prihvatiti sve naše prijedloge. Francuzi planiraju da dolete u Sarajevo dan prije utakmice, a vratili bi se odmah nakon meèa. Meðutim, pošto je poèetak utakmice planiran za 20 sati, a Aerodrom Sarajevo se zatvara u 22 sata, javio se problem, koji æemo probati riješiti u narednom periodu. Pokušat æemo napraviti neki izuzezetak – ka¾e Bakoviæ.

 

(Avaz Sport)