Rezervacija za 80 najtalentiranijih

Image

Ovakvi rukometni kampovi dobro doðu za usavršavanje mladih igraèa(ica),  buduæi da æe trenirati sa najeminentnijim trenerima iz okru¾enja

Rukometni savez BiH u saradnji sa Sportskim savezom organizirati æe Rukometni kamp koji æe se u junu odr¾ati u Zaostrogu, što je samo jedan od nagovještaja da æe se ubuduæe više pa¾nje posveæivati mladim snagama. Oni æe s afirmiranim rukometnim trenerima i najpoznatijim imenima bh.rukometa raditi sedam dana, ali æe isto tako i u¾ivati uljetnim radostima Zaostroga.

– Uspjeli smo dobiti rezervaciju za 80 mladih rukometaša dobi od 13 do 16 godina. U ovom kampu radit æe najvjerovatnije 60 djeèaka i 20 najtalentiranijih djevojèica. Sve su to mladiæi i djevojèice koji æe prije ili poslije, ovisno o dobi, postati pravi igraèi, pa i sudjelovati u nacionalnim selekcijama.  

Ovakvi rukometni kampovi dobro doðu za usavršavaje mladih igraèa(ica),buduæi da æe trenirati sa najeminentnijim trenerima iz okru¾enja i siguran sam da æe svako iz Zaostroga otiæi obogaæen novim rukometnim znanjima – ka¾e generalni sekretar RSBiH Smajo Karaèiæ.

Takoðer, RSBiH æe u istom periodu organizirati i trenerski seminar.

– Cilj nam je dovesti nekoliko najiskusnijih predavaèa i rukometnih struènjaka koji bi, uz edukaciju mladih trenera, njihovog usavršavanja i napredovanja,svoja znanja prenijeli i na same uèesnike Kampa u Zaostrogu – rekao je Karaèiæ.

(Avaz Sport)