Kariju je klub prioritet!

Image

 Iako je bio polaskan pozivom Košarkaškog saveza BiH za preuzimanje voðenja A tima, Svetislav Pešiæ u razgovoru sa Nihadom Imamoviæem, predsjednikom UO KS BiH, kazao je kako mu je u ovom trenutku prioritetan klupski anga¾man.

«Pešiæ se zahvalio i ponudio svaki drugi vid pomoæi. Kazao je kako je uvjeren da naša selekcija ima potencijal i da sigurno mo¾e mnogo napraviti u Evropi», kazao je za SC sport Imamoviæ koji æe uskoro povuæi konkretnije poteze.

«Uspostavljen je kontakt sa Bo¾om Maljkoviæem i Jasminom Repešom. Tu su i bh. treneri – Sabih Had¾iæ, Emir Mutapèiæ i Senad Muminoviæ. Svi oni su kandidati za upra¾njeno selektorsko mjesto. Do kraja aprila dobit æemo novog trenera A tima koji æe imati dovoljno vremena da u ljetnom periodu pripremi selekciju za kvalifikacije», istakao je Imamoviæ.

Jedno je sigurno. Pešiæ je trener koji je rijetko radio za manje od 1.000.000 eura godišnje pa je jasno zbog èega ¾eli preuzeti voðenje nekog kluba.

(SCsport)