Sušić: Nema poziva na preporuku!

ImageIako se u medijima u posljednje vrijeme provlaèi ime Jasmina Sudiæa, stopera Malmea, kao novog reprezentativca Bosne i Hercegovine, za sada od toga nema ništa.

Dvadesetogodišnji stoper švedskog Malmea Jasmin Sudiæ fudbaler je koji je izrazio ¾elju da obuèe bh. nacionalni dres, ali selektor Zmajeva Safet Sušiæ ne ¾eli davati pozive igraèima, bez da je predhodno provjerio njihovu kvalitetu.

“Za sada ne znam da li æe Sudiæ ili bilo ko novi da se pojavi na spisku”, ka¾e Sušiæ na poèetku razgovora za SportSport.ba.

“Dobio sam informaciju za Sudiæa da se radi o solidnom igraèu, ali to neæe biti dovoljno da dobije poziv u reprezentaciju. Moram nešto razjasniti. Ni jedan igraè neæe dobiti poziv na osnovu neèije preporuke. Nije dovoljno da mi neko doðe i ka¾e da je taj i taj igraè dobar i da zaslu¾uje igrati u reprezentaciji. Od toga nema ništa. Spreman sam poslušati svaèiji savjet, ali dok se ja ili moji pomoænici ne uvjerimo, niko neæe dobiti poziv na taj naèin”.

“Prvi kriterij za poziv u reprezentaciju jeste da igraè igra u dobroj ekipi, u dobroj ligi i da je standardan. Meni za Sudiæa ne znaèi ništa èinjenica da on igra u Malmeu, jer je švedska liga za nijansu jaèa od naše. Spreman sam saslušati i pogledati svakog igraèa, ali, ponavljam, niko neæe dobiti poziv na osnovu preporuke”, kategorièan je Pape.

Mo¾da u Premijer ligi BiH ima neko ko bi mogao zaslu¾iti poziv. Planirate li gledati neke utakmice domaæeg prvenstva?

“Svakako. U narednih nekoliko dana æe doæi u BiH i pogledaæu nekoliko utakmica domaæeg prvenstva. Za igraèe iz naše lige mi nije niko ništa sugerisao, a mislim da bi se tu moglo naæi nekoliko zanimljivih imena”.

“Nakon toga, posjetiæu Hrvatsku, gdje igraju Boris Pand¾a, Senijad Ibrièiæ i Ermin Zec, a mo¾da se naðe još neko. Onda æu otputovati za Austriju gdje takoðer igra nekoliko naših igraèa. Sve u svemu, potrebno je posmatrati igraèe, vidjeti ko igra u kakvoj formi, pa onda pa¾ljivo sastaviti spisak. Mi nemamo 150 igraèa. Ja raèunam na ovih 20 što su bili na prvom okupljanju, plus još nekoliko iz stranih liga i nekoliko iz domaæe lige”, zakljuèio je Pape.

sportsport.ba