N/F S BiH: Novi selektor – stara sranja

                                                                                                                                                                                                                                      
Image  
 
Novi selektor, legendarni Pape, nije èestito ni poèeo da radi, a paraziti iz N/F S BiH su nastavili (a zar su ikada i prestali?) sa svojim dobro oprobanim receptom la(h)kog zaraðivanja preko leða i obraza naše nacionalne fudbalske selekcije. Poznata je dosadašnja praksa ugovaranja susreta sa fudbalskim "velesilama" sa Azijskog kontinenta. Elem, N/F S BiH je odluèio da nam ne uskrati ovo zadovoljstvo i da našoj selekciji naðe protivnika po mjeri. Ovaj put najozbiljnije se spominje odigravanje utakmice sa renomiranom ekipom Saudijske Arabije 3. marta ove godine?!
Iako je Pape veæ najavio da na ovaj susret neæe voditi naše igraèe koji igraju u Evropskim ligama (budimo relani oni i èine veæinu igraèa u našem timu) nego æe povesti kombinovanu ekipu, onda ne postoji niti jedan razlog za odigravanje ovog susreta, koji æe za Papeta biti i debitantski na klupi selekcije.

Doduše, postoji jedan "mali" razlog. To je 200.000 KM koje bi Saudijci uplatili parazitima iz N/F S BiH (sigurno u kešu kao što je i obièaj).
Ako uzmemo rejting koji Pape, a i zvijezde naše nacionalne selekcije imaju u Evropi i svijetu, kao i period koji reprezentacije koriste za posljednje pripreme prije Svjetskog prvenstva, sigurni smo da u Martovskom terminu mo¾emo ugovoriti susrete sa nekim od najjaèih Evropskih i svjetskih reprezentacija.
To bi svakako godilo i našim momcima i našem selektoru da se što prije lièno i na djelu upoznaju.
Ovako æe se do konaènog kompletiranja našeg tima èekati termin u junu.
Ali koga to u N/F S BiH interesuje? Nikoga. Va¾an je keš. Najmanje je bitan obraz BiH. Nadamo se da Sušiæ, kao ni naš Kodro, neæe pristati na ovakve igre.

BHFpress