"Želimo graðane BiH obradovati medaljom”

ImageKako je za Sarajevo-x.com rekao Miralem Zuboviæ, predsjednik Saveza sjedeæe odbojke, zlatni odbojkaši spremni su za nastup na Evropskom prvenstvu u sjedeæoj odbojci koje se odr¾ava u Poljskoj.

“Naši odbojkaši u subotu putuju u Poljsku. Uspjeli smo pronaæi sredstva i obezbijediti avionski let, tako da æe nam biti puno lakše nego da putujemo autobusom”, rekao je Zuboviæ.

Zuboviæ je istakao da su uz pomoæ Vlade FBiH i kantonalnog i federalnog ministarstva uspjeli obezbijediti novèana sredstva u iznosu od 92.000 maraka koja su bila neophodna za nastup na EP. On je dodao da im je potreban novac kako bi platili pripreme, ali da imaju obeæanje sponzora da æe to biti uplaæeno nakon povratka iz Poljske.

Za nastup na prvenstvu, naši zlatni ljiljani tradicionalno su se pripremali u Fojnici koja je njihova provjerena baza veæ dugi niz godina.

“Bili smo u staroj bazi, u Fojnici. Tamo imamo solidne uslove i momci su se dobro pripremili za EP”, rekao je Zuboviæ.

On je istakao da je ove godine reprezentacije podmlaðena sa dva nova igraèa. Jedan od njih, Nizam Tanèar, povratnik je u našu selekciju nakon što je nastupao za reprezentaciju Hrvatske.

“Zvali su ga iz Hrvatske i mi smo ga pustili da ode, jer je imao moguænost da zaradi neki novac. Ove godine se vratio u naš tim i zajedno sa Benizom Kadriæem, doskorašnjim juniorom koji je visok preko dva metra, èiniæe pojaèanje. Mo¾e se reæi da je ove godine reprezentacija BiH mlaða i viša”, izjavio je Zuboviæ za naš portal.

Zuboviæ je kao najveæe konkurente istakao reprezentacije Rusije, Njemaèke i Srbije, za koju, kako je on rekao, igraju igraèi iz Republike Srpske.

“Bez obzira na jaku konkurenciju, uvjeren sam da se vraæamo s medaljom. A nadam se da æe to biti zlatna. Naša je ¾elja da graðane naše domovine uèinimo sretnim i ponosnim barem dva dana. ®elimo da èuju lijepe vijesti i da, nakratko, zaborave na turobnu svakodnevnicu”, optimistièan je Zuboviæ.

Poèetkom septembra, zlatni odbojkaši bili su u ¾i¾i interesovanja. Na¾alost, povodom tome nije bio novi uspjeh ili najava odlaska na EP, veæ odluka Slu¾be zajednièkih poslova institucija BiH da se Savez sjedeæe odbojke delo¾ira iz prostorija u ulici Danijela Ozme broj sedam.

Zuboviæ je rekao da se Savez još uvijek nalazi u tim prostorijama i da ih niko ne dira. Dodao je da je ministar kulture i sporta KS, Emir Had¾ihafizbegoviæ obeæao pomoæ i da se nada da æe problem biti riješen i da æe pronaæi nove prostorije kako bi mogli nastaviti sa neometanim radom.

“Bilo nam je krivo, jer su rekli da smo nelegalni, a prostorije smo dobili od Saveza RVI. Vjerujemo da æe se i taj problem riješiti nakon EP-a. Nama nije potreban veliki prostor, samo jedna kancelarija da mo¾emo staviti telefon, fax, ništa više”, kazao je Zuboviæ.

Na EP-u uèestvovat æe devet reprezentacija podijeljenih u dvije grupe. Odbojkaši BiH igrat æe u B-grupi sa selekcijama Rusije, Holandije, Srbije i Poljske, dok su u A-grupi Njemaèka, Maðarska, Hrvatska, Ukrajina , Grèka i Velika Britanija.

Raspored nastupa reprezentacije na EP:
B-grupa:
22. septembra:
BiH – Holandija (9.15 sati)
BiH – Srbija (16.15)
23. septembra ):
BiH – Poljska (11.15)
BiH – Rusija (17.15)

Boje reprezentacije BiH na EP-u branit æe: Sabahudin Delaliæ (kapiten), Adnan Manko, Asim Mediæ, Ismet Godinjak, Safet Alibašiæ, Mirzet Duran, D¾evad Hamziæ, Ermin Jusufoviæ, Beniz Kadriæ, Ejub Mehmedoviæ, Esad Durmiševiæ, Hidajet Jusufoviæ i Nizam Èanèar.

sarajevo-x.com