Nova blamaža N/FS BiH

ImageVjerovatno su nakon meèa u Savezu zadovoljno trljali ruke zbog èinjenice da je utakmica u Zenici prošla bez bakljade, samim tim i bez plaæanja kazni i odlivu novca u kasu FIFA-e.

Ali izgleda da æe naš Savez opet izvuæi deblji kraj…

Desetine sponzora belgijske reprezentacije nisu mogli uæi na Bilino Polje. U srijedu u pet sati poletio je avion za Sarajevo, na utakmicu u Zenicu su došli autobusom. Na dolasku su konstatirali da su mjesta rezervirana za njih ispunjena navijaèima Bosne i Hercegovine.

Razoèarani Belgijanci, predvoðeni legendarnim Paul van Himstom, vratili su se autobusom u Sarajevo, gdje su preko TV-a mogli pogledati zadnjih 10 minuta utakmice.

Ovo je stvarno bilo neodgovorna sa bosanskohercegovaèke strane. Ovo nisam do¾ivio u zadnjih 20 godina – rekao je legenda belgijskog nogometa Paul van Himst.

Belgijski nogometni savez je ulo¾io ¾albu kod FIFA-e i tra¾i da N/FSBiH plati sve troškove ukljuèujuæi i avionske karte.

sportin