Bh. ko¹arka¹i na putu da dobiju novog selektora

ImageVišemjeseèna saga o nasljedniku Nenada Markoviæa na klupi košarkaške reprezentacije BiH polako se bli¾i kraju. Sjednica Struènog savjeta, na papiru va¾nog organa Košarkaškog saveza BiH, dala je prijedlog predsjedništvu KS BiH da za novog trenera „A“ tima izabere Mensura Bajramoviæa, trenutno èovjeka bez posla, bivšeg stratega Bosne ASA BH telecom i reprezentacije BiH sa kojom je 2004. i 2005. godine imao dosta uspjeha.

Markoviæev izvještaj

No, krenimo redom. Iako je pomenuti Savjet još u oktobru 2007. godine odbacio Markoviæev izvještaj što bi automatski trebalo znaèiti zbogom, predsjedništvo KS BiH išlo je linijom ne zamjeranja, odnosno puštanjem da se strasti stišaju po inerciji oèekivajuæi, valjda, da Markoviæ sam odstupi. Zatim je pronaðeno kompromisno riješenje – formiranje Radne grupe koja je trebala ponovo utvrditi èinjenièno stanje: debakl muške košarkaške reprezentacije BiH u kvalifikacijama za „Eurobasket 2007“ godine i po ko zna koji put izvršiti analizu izvještaja trenera svih selekcija. U meðuvremenu su èelnici ovog va¾nog organa KS BiH negdje iskopali ®eljka Lukajiæa i Teomana Alibegoviæa sa kojima su razgovarali o eventualnom preuzimanju kormila A tima. Sve ovo uraðeno je kako bi se zamazale oèi bh. javnosti i kako bi se, zaboga, svi uvjerili da je Bajramoviæ jedini pravi izbor.

Radna grupa Ne ulazeæi u opravdanost ove tvrdnje svima je još davno bilo jasno da æe popularni Menso biti novi-stari selektor, koji je u meðuvremenu odbio ponudu KS Makedonije o preuzimanju nacionalnog tima, a kupovina vremena i odgaðanje njegovog imenovanja od strane èelnika KS BiH nikome nisu donijeli ništa dobro. Niti se situacija smirila, niti bh. košarku oèekuje svijetlija buduænost što pokazuju svakodnevna dešavanja, rasprave, ¾albe i saopštenja, a što je posljedica podjele funkcija po neznanju, u ovom sluèaju nacionalnom kljuèu, bilo da je rijeè o Takmièarskoj, Sudijskoj ili bilo kojoj drugoj organizaciji u sklopu KS BiH.

„Struèni savjet konstatovao je da su Bajramoviæ i Lukajiæ jedini ozbiljni kandidati za trenersko mjesto. Uzete su u obzir sugestije Radne grupe koja je obavila razgovor sa svim kandidatima. Alibegoviæ je priznato košarkaško ime, ali više menad¾ersko, bez mnogo iskustva u trenerskom poslu. Lukajiæ je na kormilu bugarskog Lukoil Akademika i njegov dolazak u BiH mogao bi se oèekivati tek nakon završetka sezone. Zbog toga je Bajramoviæ u prednosti, jer se nalazi ovdje, a vrijeme ide brzo i novi selektor vrlo brzo moraæe zasukati rukave“, kazao je Sulejman Begoviæ, èlan Struènog savjeta KS BiH.

Sada je ostalo da Bajramoviæevo imenovanje obavi predsjedništvo KS BiH, a sjednica bi se trebala odr¾ati 12. ili 13. marta u Sarajevu, iako je prvobitno bila najavljena za 6. mart.

sportsport.ba