Meč stoljeća – Ušanović vs. Kovačević

ImageU svojoj do sad kratkoj novinarskoj karijeri, još nisam imao priliku pisati na ovako zahvalnu temu. Zahvalnu, iz razloga što se odreðeni apsurdi ne mogu zaobiæi, pa se tako i rijeèi same nameæu.

Za izlaganje slijedeæeg nije potrebno prebivati u visokim sferama duhovnog nadahnuæa – Ne. Dovoljno je malo razuma i obraza.

Prisjetimo se prvo još uvijek svje¾ih zbivanja, vezana za lica iz naslova.

Drug Kovaèeviæ zamjeri našem Ðeneralnom Sekretaru jer je ovaj navodno tu¾akao da UEFA zabrani prijateljski susret izmeðu mladih nada ponosne Republike Srpske i onog što je ostalo od Srbije. Kao što je poznato susret je i zabranjen, nakon što su guzonje iz UEFA-e progutali Munibov mamac. Taj nepoštenjakoviæ je društvo iz Banja Luke evropskim kolegama predstavio u krajnje mraènom izdanju, pa i ne èudi što su ovi rekli STOP.

Po Kovaèeviæu, cilj ove bratsko-srpske manifestacije bio je prije svega, i sad se dobro dr¾'te – Stabilizacija. Sumnjam da je gospon Kovaèeviæ uistinu htjeo reæi, da bi ovaj okršaj osam esova doveo do bilo kakvog zbli¾avanja ili harmonije na dr¾avnom nivou. Nije li bilo logiènije organizovati utakmicu s mladim nadama federacije. Ili mo¾da turnir Bošnjaka, Bosanskih Hrvata, i Srba, uz eventualno prisustvo i obiènih Bosanca, pa da se svi onako pravo stabilizujemo?

Izgleda da nije, pa ovakav meè materijarhalno srpske orijentacije, i to još pod zastavom Bosne i Hercegovine, priziva na ne toliko stara i lijepa sjeæanja ljubavno genocidne prirode.

Vjerovatno se varam, dragi èitaoèe. Vjerovatno bi ta utakmica ne bi imala nacionalne klice u sebi. Vjerovatno ni gospodin Kovaèeviæ i njegova dru¾ina nisu pucali u devedesetim, veæ su radili negdje kao gastarbajteri, ili ako ih je veæ neko mobilisao, vršili kuharske du¾nosti pri kasarnim i protiv svoje volje prireðivali koljaèke gozbe.

Ali, da ne odlutam predaleko. Posljedica ove nepromišljene akcije jeste, da fudbalski savez RS-a ne namjerava dalje podr¾avati Ušanoviæa. Sitnice poput utaje, korupcije, i pedofilije, te ostali hobiji gospon Muniba, bile su samo kapi u kanti govana koju je napokon prelilo stajanje na nacionalni ¾ulj. Sad kad se kanta izlila, neko æe se morati kupati, a po svemu sudeæi obojica, jer suviše znaju o drugom.

Prvo pitanje koje se nameæe, je da li je uopšte moguæe da dislektièni Munib-aga sastavi jedan obièni zahtjev, obzirom da se gubi i prosto proširenim reèenicama. Èak i da je našao prevodioca, obzirom da Ðeneral ne parla engleski ili bilo koji svjetski jezik, nemoguæe je objasniti odakle mu ta inicijativa. Novca nije mogao dobiti, pa bi uzrok morao plivati u moralnim vodama.

Hehe, ovdje se moram malo nasmijati, oprostite. Je li Ušanovoæu spajanje srpstva moglo biti toliko veliki trn u oku, da se drug nakani na takav poduhvat, imajuæi u podsvijesti da æe mu kolege otkazati lojalnost? Odgovor je kratak i jasan – Nije!

Gospodim Ušao-u-šanu-oviæ, pardon na mucanju, ne gaji nikakvu mr¾nju prema Srbiji, i svima koji se smatraju Srbima. Èak štoviše, za Beograd ga ve¾u izuzetno lijepa sjeæanja poslovne prirode. Nismo zaboravili kako je nakon odigravanja utakmice u Beogradu, u kojoj su se malobrojni navijaèi Bosne i Hercegovine sa samo mudima u rukama našli pretuèeni, Munib-aga potpisao, kako je upravo ta naša šaka jada, odnosno ponosa, izazvala nerede te u biti dobila što je zaslu¾ila.

Ko imalo konta matematiku, bar bi mogao naslutiti da je Munib dobio odreðen postotak od kazne, koju bi tadašnji FSJ morao platiti. Tako je zaobiðeno i ono osnovno pravilo, da je domaæin-organizator uvijek kriv, koje izgleda va¾i samo kad smo mi domaæini.

Kako dalje?

Ja sam, kao što se mo¾e primijetiti veæ dobro prokont'o materiju u o kojoj pišem, i da ljudi ne ka¾u da samo grdim i kudim, pronašao i nekoliko rješenja, u ovoj naizgled nerješivoj enigmi. Poslao sam pismo UEFA-i, i ukoliko mi neko odgovori, objaviæu ga, pa æemo svi znati, ko je šta rekao, a ko nije. Dok išèekujemo odgovor, mo¾emo i alternativno pristupiti problematici.

Rješenje prvo. (ujedno i najmanje realno rješenje)
Nek' Mile i Munib jednostavno priznaju kako stvari stoje, pa da se niko više ne pati. Vi èitanjem, a ja pisanjem.

Rješenje drugo. (najrealnije rješenje)
Nek' drug Munib, organizuje neki teferiè u znaku pomirenja, kao što je namjeravao i za vrijeme Æirinog dolaska, a prihode i novac æemo svakako obezbjediti na gostovanju u, primjera radi, Libiji. Vjerovatno æe se tada poslati reprezentacija domaæeg prvenstva pošto sumnjam da je Misimoviæu, Ibiševiæu i kompaniji sa sportskog aspekta znaèajno igrati protiv Khadaffijevog sina.

Treæe (najpo¾eljnije) riešenje
Boks meè na Bilinom Polju ili Koševu, po uzoru na èuvenu maklja¾u u Kinšasi (Ali vs. Foreman). Veæ sada predviðam istinski bum. Krcat stadion, plakate, reklame, grickalice, piæe, transparente, frenetièna skandiranja. Uistinu je ovoj dr¾avi potrebna jedna poštena maklja¾a, jer kad æe Zijo Poljo (sa svim respektom) napuniti pun stadion?

Posteri polugolog atletskog tijela (po povoljnosti premazanog uljem) vrhovnog nam ðenerala, su veæ druga prièa. Vidim i kako borci ulaze: Prvo Munib, koji na nekom svom engleskom ponavlja ABBA'in hit mani mani mani, vocke pani, in de rième vou, a nakon što primi prvu salvu trulog paradajza, za njim i Mile. Mile stisnutih zuba prodorno gleda Muniba, dok iz zvuènika odzvanja Ko to ka¾e, ko to la¾e..

Sudac poziva borce, i daje im posljednje upute.

®elim poštenu borbu, bez potplate, utaje, kriminala, i zlostavljanja djece iz protivnièkog kampa. Pri ovom zadnjem kao da se obraæa samo drugu Munibu, a onda, spektakl mo¾e zapoèet'.

Ko god da izgubi, narod æe pobijediti. Ko god da pobjedi, narod æe izgubiti.

Edim S/sportin.ba