Ramović: Norvežanima dobar, Savezu nikakav

Image

Vratar Tromsa, Sead Ramoviæ, veæ drugu godinu zaredom je jedan od najboljih èuvara mre¾e u Norveškoj.

I pored èinjenice da novi izbornik muku muèi s vratarima, te da je Ramoviæ prošle godine bio proglašen za najboljeg èuvara mre¾e u Norveškoj, iz N/FSBiH nisu zainteresirani za njegove usluge.

Mo¾da su razlog tomu njegove izjave u norveškim medijima od prije nepune dvije godine kada je javno prozvao èelnike Saveza da za nastupe u reprezentaciji uzimaju novac od igraèa.

Dobio sam ponudu od jedne osobe iz N/FSBiH da platim odreðenu sumu novca kako bi zaigrao za reprezentaciju, rekao je tada Ramoviæ ne ¾eleæi otkriti konkretna imena, jer bi u tom sluèaju mogao imati velikih problema.

Najveæa èast za sportaša je igrati za reprezentaciju svoje zemlje i ja sam to htio zaslu¾iti kvalitetom, a ne da plaæam za to, kazao je Ramoviæ, koji je zabilje¾io jedan nastup za našu zemlju.

Ramoviæ je dobrim partijama na vratima Tromska na sebe skrenuo pa¾nju nekolicine velikih klubova. Navodno su interes za njega pokazali Tottenham, Fulham, Leverkusen, te još neki europski klubovi.

Èinjenica da je Ramoviæ proglašavan najboljim vratarom norveške lige trebala bi novom izborniku Miroslavu Bla¾eviæu biti dovoljna da pru¾i još jednu priliku ovome igraèu. Ili je mo¾da Æiro veæ dobio nareðenje s vrha da Ramoviæa ne smije zvati u reprezentaciju?

sportin.ba

 

Sead Ramoviæ: Iz N/FS BiH su tra¾ili da platim ako ¾elim da igram

Seadu Ramoviæu, golmanu norveškog Tromsa, osoba iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH tra¾ila je da plati ako ¾eli da zaigra za fudbalsku reprezentaciju BiH, prenijeli su norveški mediji.

Ramoviæ je samo jednom igrao za reprezentaciju BiH, a da je platio odreðenim ljudima, ubilje¾io bi više nastupa, piše norveški list `Nordlys` (Sjeverno svjetlo), a njihovo pisanje prenio je i tira¾ni `Dagbladet`.  

`Razumijem potpuno situaciju zbog koje je 13 reprezentativaca napisalo pismo. Prije dvije godine sam dobio ponudu od jedne osobe iz N/FS BiH, preko moga menad¾era, da platim odreðenu sumu novca kako bih zaigrao za reprezentaciju`, rekao je Ramoviæ.

On je dodao da ne ¾eli da otkrije imena ljudi koji su od njega tra¾ili novac jer bi, kako ka¾e, mogao imati mnogo problema.

`Sve se to dešavalo dok sam igrao u Volfsburgu i odmah nakon što sam dobio tu ponudu, odluèio sam da raskinem ugovor koji sam imao sa svojim menad¾erom. Da sam to napravio, ne bih mogao spavati, ne bih sebe mogao pogledati u ogledalu jer nisam ¾elio da ispod stola dajem novac da bih dobio mjesto u reprezentaciji. Najveæa èast za sportistu je igrati za reprezentaciju svoje zemlje i ja sam to htio zaslu¾iti kvalitetom, a ne da plaæam za to`, kazao je Ramoviæ i dodao da je korupcija èesta pojava u BiH:

`Korupcija je uništila moju zemlju, ali i moju reprezentaciju. Velike zvijezde ne plaæaju da igraju u nacionalnom timu, ali ima mnogo mladih, poprilièno nepoznatih igraèa iz BiH koji ¾ele igrati vani i svima njima se dostave iste ponude. Najgore je što niko neæe javno da ka¾e da li su ti momci morali platiti da igraju ili ne.`

Pismo trinaest fudbalskih reprezentativaca BiH koji ne ¾ele da igraju dok ne budu smijenjeni èelni ljudi N/FS BiH, pokrenulo je pravu lavinu ali i na vidjelo donijelo nove dokaze o korupciji u fudbalskom nacionalnom timu BiH. Ramoviæ je uvjeren kako æe to pismo rašèistiti stvari u bh. nogometu.

`Korupcija je dugo prisutna na Balkanu i ona je postala dio mentalnog sklopa ljudi. Meðutim, uvjeren sam da se ona mo¾e iskorijeniti iz našeg fudbala ako doðe do smjene glavnih osoba u Savezu i da nakon tih promjena naša reprezentacija mo¾e imati uspjeha u buduænosti`, završio je on.

nezavisne (2006)