I krv svoju za braću moju!

ImageProšlo je tri mjeseca od kako je ustanovljena dijagnoza Hoadgkinove bolesti kod našeg druga Harisa Sadiæa, te zapoèet proces lijeèenja. U ta tri mjeseca Hari je prošao tri hemo terapije uz druge, prateæe terapije, te boravi naizmjenièno na odjelu hematologije u Koševskoj bolnici i kod kuæe u Sanskom Mostu.

Hari odlièno podnosi terapiju, te mu organizam prihvata istu jako dobro. Ustanovljeno je i poboljšanje na spoljašnjoj strani torza, muènina je nekad prisutna, ali na svu sreæu ne mnogo, krvna slika mu se takoðe stabilizuje dan-dva nakon terapije.

Što se tièe samog Harisa, mo¾emo se ponositi njime jer je veoma hrabar, ne samo na tribini veæ i u ovoj bolesti. Hari, iako veoma mlad, mo¾emo reæi da je u ova tri mjeseca dokazao da je zreliji od mnogih starijih od njega.

On se svakodnevno informiše o svojoj bolesti putem knjiga, interneta, medija, i sa velikom disciplinom radi sam na svom ozdravljenju. Od njega bi svako od nas mogao nauèiti nešto o ljubavi prema ¾ivotu i zapitati se o vlastitom zdravlju.

Razmislite na trenutak o nekim koracima ka smanjenju procenta kancerogenih bolesti:

– prestanak pušenja

– nekonzumiranje alkohola

– prevencija gojaznosti

– redoviti pregledi i higijena spolnog ¾ivota

– izbjegavanje izlaganja kancerogenim tvarima pri radu, u vodi i vazduhu, itd

Što se tièe akcije „I krv svoju za braæu moju“, u posljednjih nekoliko dana besplatno mu je nabavljen jako skup lijek od strane jednog našeg èlana, jedan drugi èlan mu je nabavio kapsule od ajkule, te je od strane organizatora humanitarne utakmice koja se nedavno odigrala na Koševu, na njegov raèun uplaæeno 7000 KM. S tim sredstvima on je u moguænosti da prima najbolju moguæu njegu i sve što je potrebno za njegovo lijeèenje.

Naš „mali“ junaèina je objavio rat ovoj opakoj bolesti, te æe je sa Bo¾ijom pomoæi, svojim jakim karakterom i hrabrošæu, te našom bratskom podrškom i savladati.

BHF Press