I Fukare se priključuju protestima

ImageNavijaèi tuzlankog Fudbalskog kluba Sloboda najavili su svoje uèešæe u mirnim protestima najavljenim za petak, 23. maj. Saopštenje navijaèke grupe "Fukare" prenosimo u cjelosti:

Povodom posljednjih dešavanja u i oko Nogometog saveza BiH, smjene dosadašnjeg selektora Mehe Kodre te protesta u organizaciji Omladinskog pokreta za bolju BiH najavljenog za petak, 23.05. tekuæe godine, naviijaèka skupina Fukare Tuzla izlazi sa saopæenjem za javnost u kojem informišemo bosansko hercegovaèku sportsku i drugu javnost da dajemo bezrezervnu podršku ovoj ideji.

Oštro kritikujemo rad i odluku Izvršnog odbora NS BiH koji je je na krajnje nedolièan i bezobrazno drzak naèin razriješio du¾nosti selektora Mehu Kodru. Podr¾avamo inicijativu Omladinskog pokreta za bolju BiH te potvrðujemo naš dolazak bez obilje¾ja na prije svega mirni protest.

Takoðer, ovim putem ¾elimo da podijelimo sa bh nogometnom i sportskom javnošæu par prijedloga, kojie bi trebale proiziæi u inicijative, a bez èijih ispunjavanja sigurni smo da naš nogomet neæe izaæi iz krize. To su:

– strogo sankcioniranje klubova od strane takmièarske i disciplinske komisije za svaku dokazanu takmièarsku neregularnost na naèin da se dotièni klubovi izbacuju u ni¾e rangove takmièenja

– od Komisije za sudije i sudijska pitanja tra¾imo strogo sankcionisanje sudija, delegata i kontrolora koji dobiju niske ocijene, a sluèaju ponavljanja i zabranu obnašanja neke od pomenutih du¾nosti

– od Nogometnog saveza tra¾imo da formira posebnu komisiju èiji æe glavni cilj biti depolitizacija bosansko-hercegovaèkog nogometa

– smanjenje lige na maksimalno 12 klubova

Ovo su samo neki od prijedloga navijaèke skupine Fukare Tuzla. Smatramo da svi bh navijaèi, bez obzira za koji klub navijali ili kojoj navijaèkoj skupini pripadali, moraju biti jedinstveni u jednoj stvari a to je da naš nogomet moramo dignuti na viši nivo. Vjerujemo da je petak prva stepenica u tom procesu.

Mi dolazimo prije svega da budemo dio mirnih protesta. Svaki oblik nasilja i narušavanja javnog reda i mira neæemo podr¾ati te isto tako apelujemo na sve one koji æe u petak doæi da pru¾e podršku ovoj inicijativi da ostanu dostojanstveni u zajednièkim naporima i ciljevima te da protest završi u mirnom tonu.

Pozdrav svim pravim istinskim ljubiteljima nogometa u BiH, navijaèka skupina Fukare Tuzla

 

SportSport.ba