15. sedmica

Dragi èlanovi BHF-a i posjetitelji naše web stranice,

Kao što æete upravo vidjeti, napravili smo malu promjenu u ureðenju sedmiène kolumne BHF-a pod nazivom NAŠ STAV, s ciljem poboljšanja iste.

Ako imate nekih sugestija pišite na naš e-mail: bhf(@)bhfanaticos.com

 
U¾ivajte u èitanju,

Uredništvo BHF Press

 

 

15. sedmica (7.-13.04.2008. godine)

Ne mo¾e proæi niti jedna jedina sedmica/tjedan/hefta ili ti „week“ a da se u našem fudbalu ne desi neka senzacija. Ne. Nije rijeè o senzacijama koje se odnose na uspjehe bh. klubova ili reprezentacije. Ma jok. Èak naprotiv. U nas je va¾no da se doðe u centar pa¾nje na najlakši moguæi naèin, a sada je „glavni glumac“ bio Zvjezdan Misimoviæ aka Miske.

 Image

Ime: Misimoviæ

Prezime: Zvjezdan 

Datum roðenja: 5.6.1982 

Horoskopski znak: Blizanac

Mjesto roðenja: München

Nacionalnost: Bosna i Hercegovina

 

Sjeæamo ga se kako je zabio Španiji. Tada nam je svima postao pravo drag. Fakin, dribler, le¾eran. Ono, utrèava u teren i odmah istrpa dres. Baš po bosanskohercegovaèkom ukusu.

Ubrzo Savez u raspadu. Posljednji udarac treba da bude pismo. Igraèi stali zajedno da ka¾u koju dragoj nam gospodi iz Saveza. I Miske stao sa njima u poèetku i odjednom se „predomislio“. I one noæi na Koševu, protiv Norveške. Mi prozivamo lopove iz Saveza cijelu utakmicu. Poluvrijeme. Miske prolazi pored tribine i pokazuje „ru¾nu gestu“. Eh Miske, Miske…

A ovih dana je Zvjezdan Misimoviæ objavio da više neæe da igra za reprezentaciju BiH. Ka¾e da mu povreda leða predstavlja problem i da mu je naporno igrati za klub i za reprezentaciju u isto vrijeme!?  K'o fol to je razlog i k'o fol to je definitivna odluka?! Hmm…

Ali, kako to obièno biva, kod nas se kompletna javnost uzburkala radi ovog problema. Otvorile se teme po raznim forumima, raja po bh. gradovima prièa „uz kafu“ o tome, po novinama seru razni struènjaci, ali Boga mi i kvazi-struènjaci i natjeèu se u iznošenju argumenata za povratak Zvjezdana.

U èitavoj toj kampanji se otkriva i stvarna „povreda“ koja je razlog da Zvjezdan donese ovakvu odluku. Povrijeðena mu je SUJETA. Da, dobro ste proèitali. Ovo je jedna od najzajebanijih povreda ikada zabilje¾ena u sportu. Jašta je! Ni kompletan konzilijum najutjecajnijih doktora na svijetu ne mo¾e da otkloni virus koji izaziva ovu povredu.

U ovom sluèaju sujeta je povrijeðena na taj naèin što Zvjezdan nije nosio kapitensku traku na prijateljskom meèu koji smo u Zenci igrali sa Makedonijom, nego je ista data „buntovniku“ Emiru Spahiæu.  I sada razni „dušebri¾nici“  govore da je Kodro tobo¾e napravio grešku što je Misimoviæu „oduzeo“ kapitensku traku.  Da li se iko od takvih dušebri¾nika zapitao kako i na koji naèin je Zvjezdan „zaslu¾io“ da bude kapiten bh. repke? Ako nije onda de da vas malo podsjetimo.

U famoznom pismu naši najbolji fudbaleri sklapaju  pakt i odluèuju da prestanu igrati za bh. selekciju sve dok se ne ukloni mafijaška garnitura na èelu sa Ahmetom Pašaliæem. Sa njima je prvobitno bio i Zvjezdan Misimoviæ. Ali, odjednom i preko noæi Misimoviæ mijenja mišljenje, izdaje svoje prijatelje i dolazi da igra za bh. reprezentaciju tj. bolje reèeno dolazi da igra za kriminalce. Kao nagradu za poslušnost Ahmet Pašaliæ i njegov podanik Muzuroviæ mu daju kapitensku traku. Ta traka u to vrijeme je bila simbol IZDAJE. Da li je taj komad tkanine toliko bitan? Bitniji od Sergeja Barbareza, Emira Spahiæa, Nine Milenkoviæa, Saše Papca, Zlatana Bajramoviæa, Elvira Boliæa, BHFanaticosa…?

Najmorbidnije i najlicemjernije izjave svih koji su se tada odazvali su bile nešto kao:

„Bez obzira na sve, mi se ne ¾elimo mijesati u politiku u Savezu, mi smo samo igraèi i naše je da igramo za BiH, za svoju drzavu“. Ma daj ne serite. Nemojte VI NAMA govoriti o patriotizmu. Vi igrate za pare,
a patriotizam se ne mo¾e kupiti. Svi koji ste se tada odazvali bili ste najmanje u slu¾bi BiH, jer tadašnja reprezentacija je bila u slu¾bi (mo¾da bolje reæi u VLASNIŠTVU) odreðene garniture (ne)ljudi. Va¾na vam je bila lièna korist, promocija i porast vašeg rejtinga na svjetskom fudbalskom/nogometnom tr¾ištu.

Ali eto. Selektor fudbalske/nogometne reprezentacije BiH, Meho Kodro, razgovarao je sa Zvjezdanom Misimoviæem i uspio da "nagovori" Misketa da se vrati u reprezentaciju BiH. Zaista nevjerovatno zvuèi da je samo jednim razgovorom Kodro uspio da zalijeèi povrede leða, zadnje lo¾e i prepona, i to sve za jedva nekih par sati za vrijeme ruèka.

Ko je ovdje lud? Oni što im je sasvim normalno da se okreæu kako vjetar puše ili mi što mislimo da èovjek mo¾e imati samo jednu domovinu i da je patriotizam valuta koja ne devalvira?

Mi, BHF, smo još uvijek tu. Stojimo sve èvršæe na tribinama. Razvijamo zastave, deremo grla i dlanove, prelazimo kilometre i prolazimo kroz gradove.

Mi æemo uvijek biti tu.

 

Za kraj izdvajamo dvije izjave.

Misimoviæ (izreèeno neke 2001. godine):

"Kod mene postoji velika ¾elja da doðem i zaigram u Srbiji. Iako sam roðen u Njemaèkoj moja ¾elja je da igram za zemlju kojoj pripadam, a to je SCG. Voleo bih da zaigram u najboljim srpskim klubovima, Zvezdi ili Partizanu, ako je moguæe, veæ na proleæe…“

Meho Kodro (na poèetku svog mandata):

"Zvaæemo samo one koji æe za BIH igrati srcem…“

 

Ostali èlanci