Jasmin Hukiæ se vraæa u reprezentaciju?

ImageDuel izmeðu Teletoviæeve Tau Ceramice i Partizana u èetvrtfinalu Eurolige pratit æe i naš selektor Mensur Bajramoviæ. Selektor ¾eli da na djelu vidi Teletoviæa i da razgovara sa Kikanoviæem. Ono što našu javnost posebno zanima je igraè Olimpije Jasmin Hukiæ, koji je trenutno najbolji igraè slovenskog prvaka.

– U Beogradu sam i ¾elim vidjeti na licu mjesta Teletoviæa i Kikanoviæa. Razgovarat æemo malo o reprezentaciji, a i èuti njihova oèekivanja o narednom ciklusu. Svakako da æu razgovarati i sa Jasminom Hukiæem. On je potreban ovoj reprezentaciji i naravno da raèunamo na njega, naravno ukoliko to on bude ¾elio. Mislim da je Jasminovo odustajanje od reprezentacije bilo u afektu i da æe on to promjeniti – istakao je za selektor Bajramoviæ.

sportcentar.ba