7. sedmica

Ponedjeljak 11. 2. 2008. godine

ImageLijepe vijesti dolaze nam iz Atine. Ne, nemojte odmah misliti da je Ahmet Pašaliæ sa svojim ahbabom Munibom Ušanoviæem prebjegao u ovaj istorijski grèki grad i da su tamo promijenili pol. Još uvijek æemo mi sa njima deverati – al još samo malo.

Bosanskohercegovaèki bacaè kugle Hamza Aliæ novi je balkanski prvak u dvorani.

Naime, u Atini sa hitcem od 20.23 metara naš najbolji atletièar popravio je svoj vlastiti najbolji rezultat (dosadašnji najbolji hitac ovog Zenièanina bio je 20.09). Ovim hitcem Hamza je potvrdio još jednom olimpijsku normu.

U isto vrijeme gore pomenuti Ahmet Pašaliæ od N/F S BiH potra¾uje oko 40 000 KM, a ex selektor, Fuad Muzuroviæ „mizernih“ 10 000 KM. Licemjerstvo, bezobrazluk, pljaèka… Ma koju god rijeè upotrijebili  da opišete  „postupak“ i „potra¾ivanje“ ove dvojice bilo bi preblago.

Zašto se ovih 50 000 KM, recimo, ne  bi usmjerilo prema atletskim talentima, kao što je i  pomenuti Hamza Aliæ, ili prema nekim drugim sportovima koji su na marginama našeg društva, a koji nam ipak redovno donose medalje sa evropskih i svjetskih takmièenja (karate, d¾udo, sjedeæa odbojka, itd). Zašto se ove pare ne iskoriste pa da se stimulišu naši teniseri koji za male pare odlaze i igraju za druge dr¾ave? Jel zato što su Ahmet, Fuad, Munib i ostali, vrijedniji i znaèajniji za ovu dr¾avu nego svi ostali koje smo nabrojali? E ako je zato onda nismo ni zaslu¾ili ništa bolje nego da gledamo raznorazne debile na izmišljenim i namještenim pozicijama/funkcijama koji zaraðuju debeeeeelu lovu ne radeæi ništa i praveæi nas sve budalama.

Ako im Savez ipak isplati ove novce – vjerujemo da æe ih sve potrošiti na doktore i apoteke.  Pravda jeste spora, ali ipak doðe.

 

Utorak 12. 2. 2008. godine

ImageDa je ¾iv g.din Robert Ripley, osnivaè franšize „Vjerovali ili ne“ koja se bavi prikupljanjem informacija o dogaðajima koji su toliko bizarni ili nevjerovatni da se èitaoci moraju zapitati da li su zaista istniniti, on bi se jednostavno sjebao kada bi vidio kakve sve podatke, informacije i izjave se mogu dobiti iz zgrade u kojoj je smješten naš Savez. Jedna takva vijest koja je prije par dana kvalitetno iznenadila glasi :

„AHMET PAŠALIÆ ®ELI U DIPLOMATIJU!“

Hehehe…Hahaha…Hihihi…Da nije tragièno bilo bi smiješno. Smiješno za pišanja u gaæe. Famozni „gospodin Pašaliè“ je fino skontao, obzirom  da je funkciju direktora svih moguæih i nemoguæih reprezentacija BiH napustio iz „moralnih razloga“, da fino aplicira na neku gotivnu funkciju izvan BiH ne bi li u narednih par godina navukao još koju markicu iliti euriæ u svoj d¾ep. Mi, kao vjerovatno i svi normalni ljudi, ne mo¾emo da vjerujemo. Pa koji ðon obraz. Nevjerovatno. Ali, koristeæi naše veze i ponovno pokazanim umijeæem ekipe BHFPress-a došli smo u posjed CV-a (biografije) pomenutog lopova – pardon gospodina, te vam je ovdje objavljujemo :

CV – Curriculum Vitae

Osobni podaci :

Ime i prezime                  : Pašaliæ Ahmet

Godina                           : više od 30, ne znam dalje brojat'

Braèni status                   : o¾enjen, al' ne jebem ¾enu ni 1%

Obrazovanje:   

– završena srednja škola (na guzove)

– odradio sam par kurseva za novinare

Poznavanje stranih jezika:

bosanski, srpski, hrvatski, malo natucam i crnski, a gorski mi je ipak prete¾ak

– malo razumijem i španski, a najdra¾a serija mi je MARISOL

– njemaèki isto malo razumijem, ali sam ja uvijek bio partizan kad smo se igrali rata, al inaèe šta æe mi koji kurac poznavanje jezika kad imaju prevodioci

Radno iskustvo:         

– malo u Osloboðenju, ono, pokoji èlanak da se odradi dnevnica

– nakon toga doðoh u N/F S BiH i veoma sam upješno (doduše najviše samo za sebe) tamo radio. Postao sam idol mnogima. Moje ime èesto odjekuje stadionima BiH. Raja me voli.

Volontersko iskustvo:         

Èega?

Primljene nagrade/pohvale:

auuuu, kad bih ja sad pisao za šta sam ja sve nagraðen. Uglavnom, dobio sam mnogo nagrada finansijske prirode. Jednostavno, takav sam èovjek. Ja sjednem sa nekim èovjekom, recimo menad¾erom igraèa, i mi samo malo poprièamo a on meni odmah uplati par milja maraka. Mislim, vole me ljudi.

Dodatne aktivnosti:

osim ovog svega, jako dobro tresem lozu, vuèem Drinu i gloðem janjeæa rebarca. Tu sam najjaèi. U lozi me Munib malo ušiva, ali pratim ga kvalitetno.

Ciljevi:

da odem još malo vani. Ono, kontam neka ambasada, gotiva, veèere, limuzine, diplomatski imunitet i to, mo¾el'?

 

Srijeda 13. 2. 2008. godine

ImagePazi, pazi ko se javio da hvali kvazi-struènjaka Branimira Tuliæa:

Kapiten mlade reprezentacije BiH, Petar Jeliæ, nije krio oduševljenje što æe novi selektor naše mlade selekcije biti Branimir Tuliæ.

Radio sam s Branimirom Tuliæem prije nekoliko godina, kada je bio pomoænik Ibri Zukanoviæu, i mogu da ka¾em da je to pravi potez. Izuzetno je struèan, izvanredno informisan o našim protivnicima, zna da napravi dobru atmosferu i mislim da æe sa njim biti lijepo raditi i saraðivati. Naravno, pod uslovom da me bude pozivao u nacionalnu selekciju BiH. rekao je Jeliæ za Fokus.

Za one neupuæene, formula uspjeha Tuliæa izgleda sljedeæe:

„Površina kvadrata struènosti Branimira Tuliæa, jednaka je zbiru površine kvadrata nad uticajima Milorada Dodika“

Par dana nakon što je don Pašaliæ tra¾io otpremninu u iznosu od 40.000KM sti¾e vijest iz Saveza koja ka¾e :

"Nije taèno, neæe dobiti 40.000 KM….“ – Iljo Domikoviæ

OK, pomislite, konaèno nešto pametno i od glavešina iz Saveza. I tako bezbri¾no nastavljate èitati tekst da bi veæ u nastavku reèenice namirisali malverzaciju :

„… Pašaliæa æemo, pošto je bio zaposlen na neodreðeno vrijeme, obeštetiti iskljuèivo prema Zakonu o radnom odnosu Federacije BiH i u skladu sa našim moguænostima. Dobit æe šest liènih mjeseènih plata u šest rata", kazao je Dominkoviæ tvrdivši da ne zna koliku je platu imao Pašaliæ.

Ne znam da li je gore to što æe Pašaliæ unatoè èinjenici da su svi svjesni njegovih kraða, lopovluka i marifetluka ipak dobiti otpremninu (jer je „dao otkaz“ a nije otpušten) ili to što predsjednik Saveza ne zna koliku platu je imao direktor svih reprezentacija, èovjek koji je vedrio i oblaèio godinama. Znamo, znamo, Iljo æe reæi : „Pa nije moj posao da znam kolike su èije plate.“

A mi sad pitamo, jasno i glasno : Šta je posao/zadatak/obaveza predsjedništva, osim ubiranja plata?

Problemi sa bojkotom igraèa:                         nije problem predsjedništva.

Problemi sa rezultatima:                                nije problem predsjedništva.

Optu¾nica protiv sekretara:                           nije problem predsjedništva.

Oduzimanje licenci:                                      nije problem predsjedništva.

Kriminalne radnje direktora reprezentacija:       nije problem predsjedništva.

Plate:                                                        nije problem predsjedništva.

Kriminal i namještanje u "premijer ligi":            nije problem predsjedništva.

Nezadovoljstvo navijaèa:                               nije problem predsjedništva.

Sve ostalo u i oko saveza:                &n
bsp;  
         nije problem predsjedništva.

Pa šta je problem predsjedništva? Gdje æe se popiti? Gdje æe se otiæi na seminar, putovanje, pojesto popiti i uzeti dnevnica  (doduše za ovo je u veæini sluèajeva Munib zadu¾en)? Znaèi, niko ¾iv ne zna. A vjerovatno bi vam Iljo na pitanje:  „Šta su obaveze predsjedništva?“ odgovorio sa: „Ne znam, nije to problem predsjedništva.“

 

Èetvrtak 14. 2. 2008. godine

ImageOpet imamo politièke skandale povezane sa s(š)portom. Što je najjskandaloznije, brkaju se lonèiæi i antifa¾izam kojega slavi èitav Svijet, dobija negaciju u liku i djelu pojedinaca koji èine menad¾ment klubova sa hrvatskim predznakom za koje se, usput reèeno, nikad ne bi ni znalo da postoje da nije bilo agresije na BiH.  „ZNA SE“ odakle „vjetar puše“, jelde?

Ovog èetvrtka, u Mostaru, od 14 sati igrala se utakmica izmeðu Vele¾a i A-2 reprezentacije Bosne i Hercegovine na igralištu u Vrapèiæima, meðutim Posušje, Široki Brijeg i Zrinjski odbili su pustiti svoje igraèe koje je pozvao selektor Husnija Arapoviæ, a nije uopæe teško dokuèiti èemu takva odluka. Nitko javno to neæe obznaniti iz ova tri kluba, meðutim kako neslu¾beno saznajemo, oni ne ¾ele igrati utakmicu koja se organizira povodom "Dana osloboðenja", jer je, kako nam je reèeno, "vrlo dobro poznato koliko su partizani muèki ubili Hrvata u Hercegovini". "Hrvati ovaj datum nikada neæe tretirati kao "Dan osloboðenja", kazao nam je u neslu¾benom razgovoru jedan od èlanova uprave HNK Široki Brijerg.

Vjerovatno su ovom èlanu (U)prave preci bila èlanovi anti-antifašista!

Nogometaši Posušja Kaja Rogulj i Danijel Stojanoviæ, prema navodima iz kluba, nemaju bh. dr¾avljanstvo, dok je Krešimir Kordiæ povrijeðen. I dok Rogulj nema pravne osnove da dobije bh. putovnicu, procedura za Stojanoviæa je u tijeku, a ovaj igraè zbog istog razloga nije mogao nastupiti ni za juniorsku reprezentaciju BiH.

"Iz Saveza sam dobio informaciju da je Stojanoviæ dobio naše dr¾avljanstvo" – rekao je za Dnevni avaz izbornik Arapoviæ.

Pa, ipak, Stojanoviæ neæe igrati u ovoj utakmici, jer takvo što ovaj deèko smatra izdajom kluba i naroda. Iz Širokog Brijega povredama su opravdali nedolazak Mislava Karoglana, Josipa Topiæa i Josipa Barišiæa, a istina je kako nijedan od njih nije povrijeðen.

Napadaè Zrinjskog Matija Matko, takoðer, nema bh. putovnicu. Èetvorici njegovih suigraèa Romeu Mitroviæu, Staniši Nikoliæu, Zoranu Rajoviæu i Vernesu Selimoviæu Zrinjski nije dao zeleno svjetlo za dolazak na sinoænje okupljanje A-2 reprezentacije BiH u Mostaru.

"U utorak smo dobili dopis iz Saveza. Odmah smo odgovorili i nabrojali nekoliko argumenata. Uostalom, ne treba napominjati da je poziv stigao prekasno. Najva¾niji je razlog to što idemo na pripreme u Meðugorje, a nisu pozivani igraèi klubova koji su na pripremama" –  pokušao je sve ovo opravdati klupski tajnik Zrinjskog Darko Mariæ.

Selektor A-2 reprezentacije Husnija Arapoviæ kao da nije bio previše iznenaðen postupkom tri hercegovaèka kluba.

"Ako klubovi ne mogu ili neæe dozvoliti nastup svojim igraèima, malo se što mo¾e uèiniti. Mislim da su drugi razlozi u pitanju. Neæu ulaziti u politiku klubova niti æu ovo dizati na politièki nivo i ovom sluèaju davati ne¾eljenu konotaciju" – razumno je kazao Arapoviæ.

Nakon otkaza jedanaestorice igraèa, Arapoviæ je uputio nove pozive te tako kompletirao sastav reprezentacije koja æe danas uvelièati obilje¾avanje "Dana osloboðenja" Mostara.

"Oèekivao sam nešto slièno i spremio B-varijantu, koju sam aktivirao po dolasku u Mostar. Mi æemo igrati tu utakmicu. Nikakva je viša sila neæe sprijeèiti. Dolazak su najavili i èlanovi struènog sto¾era A-tima Elvir Boliæ i Sedin Tanoviæ i mo¾da zapaze nekoga. Zato mi je ¾ao što neæe biti igraèa koji su otkazali nastup, jer su mogli napraviti korak bli¾e najboljoj reprezentaciji BiH" – ka¾e Arapoviæ.

Umjesto 11 igraèa koji su otkazali nastup, Arapoviæ je pozvao sljedeæe nogometaše: Feðu Dudiæa, Gavrila Èorliju, Anela Ramiæa, Ljubišu Drljaèu, Slavišu Kovaèeviæa, Nikšu Dimitrijeviæa i Nikolu Trogrliæa.

Predsjednik Vele¾a Mustafa Škoro ka¾e da ga je iznenadila vijest o tome da Zrinjski, Široki Brijeg i Posušje ne dozvoljavaju svojim nogometašima nastupiti na utakmici A-2 reprezentacije.

"Moram priznati kako smo ostali zateèeni informacijom o nedolasku igraèa iz tri hercegovaèka kluba. Vele¾ æe uèiniti sve da se utakmica odigra. Teško je bilo što reæi, jer bi se sve moglo protumaèiti na razlièite naèine" – rekao je Škoro, koji se pravi vrlo naivan, a kao što rekosmo uopæe nije sporno koji su razlozi jedne ovakve odluke.

Svatko imalo razuman æe reæi kako su klupske uprave Posušja, Širokog Brijega i Zrinjskog napravile iznimno razuman potez, jedini logièan, meðutim mo¾da su ipak trebali javno reæi koji su razlozi takve odluke, a nikako izmišljati neke druge razloge. Gospodo draga zar se stidite reæi tko ste i što ste?

 

Petak, 15. 2. 2008. godine

Danas su naši hokejaši imali kvalifikacioni susret sa Grèkom. Iako se bh. javnost nadala nekom dobrom rezultatu, pora¾eni smo sa 10:1. Ipak, trebamo se svi zajedno zapitati da li imamo osnova da zahtjevamo od naših hokejaša senzaciju? Rezultate mo¾emo oèekivati u sportu u kojem zaista nešto i ula¾emo i tamo gdje imamo kakav-takav rejting (individulani ili ekipni). Pa kod nas klizalište ra
di jedan do dva mjeseca i to je opet na nekakvoj rekreacionoj osnovi.

Image

U proteklim danima u BiH i Sarajevu svjedoci smo bili kriminala i tragedije protiv kojeg su graðani BiH i tra¾ili odgovornost vlasti. Zar ne bi bio jedan od programa bilo koje vlasti i aktiviranje jednog stalnog kluzališta sa hokej terenom i terenom za brzo klizanje? Na taj naèin mi ne bi samo jaèali hokej ili umjetnièko i brzo klizanje, nego bi pru¾ili mladima mjesto za relaksaciju, usmjeravanje i trošenje svoje energije, dru¾enje, zabavu. Svi bi bili na dobitku, a mladi ponajviše.

Na kraju, da se vratimo na hokejašku utakmicu i da ka¾emo da je ekipa od 40tak èlanova BHF-a bila u Zetri i èitavim tokom utakmice bodrila naše hokejaše. I dalje æemo biti i sa njima i sa svima koji obuku dres BiH u bilo kojem sportu i sa ponosom ga nose.

Ljubav prema BiH je jaèa od svega…

 

Subota, 16. 2. 2008. godine

ImageU Veneciji je danas izvuèen ¾rijeb za kvalifikacije na evropsko košarkaško prventsvo 2009. u Poljskoj. Naša repka æe nastupati u D-grupi sa Izraelom, Èeškom i Velikom Britanijom. Samo prvi iz grupa i tri  najbolje drugoplasirane ekipe iæi æe na EP. Reklo bi se da imamo laganu grupu. Više-manje poznati protivnici i stari „znanci“ iz dosadašnjih kvalifikacija. Ipak, treba imati u vidu probleme u Košarkaškom Savezu BiH, a u vezi selektorske pozicije. Da li je Markoviæ iskoristio svoj „bonus“, da li je Bajramoviæ dobar samo da se negdje kvalifikujemo, a kasnije na velikim nastupima ne mo¾emo se pohvaliti nekim pobjedama, a kamo li uspjesima ili medaljama. Da li je vrijeme da razmišljamo o „treæoj“ osobi koja bi nam konaèno donijela naviku makar uspješnih nastupa na evroskiom i svjetskim takmièenjima? Mnogo je pitanja, a nismo sigurni da neko u Savezu ima konkretan plan i ideju za „dobitnu kombinaciju“. Sve nam se èini da æemo se opet „krpiti“- na ¾alost.

 

Nedjelja, 17. 2. 2008. godine

ImageJel se sjeæate onog našeg kladionièara. MA onog što se  obogatio pogaðajuæi rezultate naše „premijer“ lige. Eh danas smo dobili infomaciju od jednog našeg havera da je u jednom motelu pokraj auto-puta u blizini Minhena sreo èovjeka za kojeg smatra da je baš taj kladionièar. Ka¾e, pijan „k'o zemlja“ sjedi kladionièar za šankom a pokraj njega tiket. Psuje kladionièar i objašnjava konobaru jednu te istu prièu: “Pogodio sam 4 hokeja, 3 nekakve druge lige i èekam još da mi Shalke 04 „ispoštuje“ keca i dobitak od 8000 eura je samo moj. Sve dobro poèelo, al uðe u igru onaj Bosanèeros Edin D¾eko u ekipi Wolfsburga i JEBA ME. Na njemu se napravi penal i ode 8000 k'o da ih nikad nije ni bilo. Valjda mi je to kazna zato što sam podigao onoliko love na njihovoj bh. ligi? Neka, neka, uskoro æe oni poèeti sa proljetnom sezonom, pa æu se ja „popraviti“. Naspi još jednu. EH, D¾eko, Dzeko…“

 

ImageVeèeras naši hokejaši izgubili od Armenije 18:1, ali se zbog neregularnosti od strane selekcije Armenije, gdje se utvrdilo da imaju igraèe sa amerièkim pasošima, ovaj susret riješio za "zelenim stolom" sa rezultatom 5:1 u korist naše selekcije.

Ono što se mora istaæi je ogromna zahvalnost naših hokejaša i kompletnog hokejaškog saveza BiH za podršku koju im je, bez obzira na ovakve rezultate, pru¾ila ekipa BHFa. I ono malo opreme koju su, ko zna kako, "skrpili", hokejaši su podijelili vjernim navijaèima – èlanovima BHFa.

Ovaj njihov postupak mo¾e slu¾iti kao primjer nekim od bh. reprezentativaca u drugim sportovima da, bez obzira na rezultat, treba pokazati respekt i zahvalnost momcima i djevojkama koji bezrezevno bodre svoj nacionalni tim.

 

ostali èlanci