Kenan Hasagiæ povrijeðen, otpao i Èagalj

ImageNije lako Mehi Kodri i Elviru Boliæu. Nogometna im je vlada NSBiH gurnula vruæ krompir u ruke. Utakmicu sa Japanom nisu dogovarali, a moraju je odraditi. Ustvari, ne moraju. Recimo, ako bi odbili povesti ekipu, Savez bi krahirao. NSBiH bi morao platiti Japancima «penale» nekih 250. 000 eura. Novi je selektor bespogovorno prihvatio prvu akciju, nadajuæi se da æe u Tokiu debitirati sa najboljim sastavom. Kodro kod sebe nije imo Fifin kalendar. Da jeste, veæ tada bi shvatio da je idelan, ali za olimpijsku ili A – selekciju. Najavio je internacionalce, a na megdan uigranim Japancima vodi Buriæa, Jovanoviæa, Salèinoviæa, Nikoliæa… Istina, u timu æe biti tri «rutinera»; Spahiæ, Hrgoviæ, Damjanoviæ…

Loše vijesti

Premda selektor zbog medijskog presinga, mobilni èesto iskljuèuje, kad god ga aktivira, stigne neka loša vijest. Tako je bilo i juèer. Naime, Kenan Hasagiæ se javio i po¾alio na povredu. Nije branio protiv Sivaspora. Nateèeno mu je koljeno, pa æe narednih dana raditi lakšim intezitetom.

Hasagiæ ne pauzirao u nedjelju, ali se nada oporavku. Vjerujem da èe biti spreman do utakmice sa Japanom. Kod njega je velika ¾elja da igra tu utakmicu – govori Boliæ.

Menad¾er reprezentacije, osjetio je potrebu da komentira natpise «kako se krpao tim za Japan».

Kodru i mene je doèekalo dosta neriješenih problema. Treba nam pomoæ, a ne napadi i prozivanja. Nismo mi dogovarali utakmicu. Svi znamo kako je dogovorena i da su pregovaraèima glavni motiv bile pare. Nikad se nije desilo da otka¾u petnaestorica, pa još petorica. Ne znam da li je zabilje¾en takav sluèaj u svijetu. Da stvar bude gora, otkazivali su i sa rezervnog spiska. Ovu utakmicu treba shvatiti i iskoristiti za provjeru domaæih igraèa. Selektor i ja smo kontaktirali klupske trenere, raèunajuæi da æe nam dati korektno mišljenje. Nismo u prilici da otka¾emo utakmicu, a najbolje bi bilo da je nema. Dovedeni smo u bezizlaznu situaciju. Umjesto da igraèi mole, mi smo zivkali neke, njihove klubove, trenere… Budite sigurni da se ovako neæe raditi. Shvatite da smo mi prihvatili samo odraditi nešto što je ranije dogovoreno – izjavio je Boliæ.

U èekaonici

Taman kada se Boliæ ponadao da æe Igor Èagalj, za kojeg su stigle odliène preporuke, pojaèati konkurenciju u zadnjoj liniji, pojavili su se «tehnièki» problemi. Navodno je Èagalj prošao mlaðe hrvatske selekcije. Kako nije perspektiva i kako je premašio (21 godina) starosnu granicu, kada mo¾e birati selekciju, postoji bojazan od kazne. Tokom dana pripremala se njegova dokumentacija kako bi dobio bh. pasoš, ali istovremeno se tra¾ila potvrda iz HNS -a o njegovom eventualnom nastupu za neku do selekcija Hrvatske. Iz HNS su javili da nema prepreke. Tokom cijelog dana Kodro i Boliæ su razgovarali sa svim kandidatima koji su potvrdili dolazak. Tandem iz reprezentacije sa strahom se javljao na telefon, pribojavajuæi se novih otkaza, premda su u «èekaonici» kao zapete puške ostali: Bo¾iæ, Husiæ, Èoviæ, Karoglan, Šiliæ, Miloševiæ, Dudo, E. Had¾iæ, Šabiæ, Kasapoviæ, Lukaèeviæ, Regoja, Muminoviæ, Zec…

Selektor i menad¾er na klupi

Šteta što su Kodro i Boliæ prerano napustili travnjak, buduæi se radi o nekad sjajnim napadaèima. I danas je Boliæ, iako veæ skoro godinu dana u fudbalskoj penziji, bolji od nekih bh. napadaèa. Svojevremeno je Fuad Muzuroviæ uoèi utakmice sa Albanijom u Tirani strahovao od brojnih otkaza. Postojala je moguænost da on i njegov tadašnji asistent Mustafa Hukiæ zaigraju. Ipak, ostali su na klupi, jer su «prije zagrijavanja» stigla još dvojica nogometaša. I u Argentini, 1998. godine, kada se takoðer igralo u «divljem» terminu zafalilo je igraèa. Fizioterapeut i tadašnji predsjednik NSBiH Jusuf Pušina su bili u pripravnosti. Na njihovu (ne)sreæu uoèi intoniranja himni stigli su iz Rijeke Admir Hasanèiæ i Senad Brkiæ.

Pjaniæ na èekanju

Podugaèka je lista mladih igraèa koje su nam preotele druge reprezentacije. Zlatan Ibrahimoviæ je najzvuènije ime, potom dolaze Bojan Ðorðiæ, pa Mustafa Kuèukoviæ, Haris Medunjanin, Mensur Mujd¾a, Zdravko Kuzmanoviæ, a najnoviji je primjer Danijela Subotiæa. Njemu je predsjednik FS Srbije Zvezdan Terziæ došao na kuæni prag, a kod nas su ga «registrirali» tek kada je u medijima izjavio «kako se dvoumi izmeðu Švicarske, BiH i Srbije». I Miralem Pjaniæ je na rubu ¾ivaca. Njegovi se papiri mjesecima «kisele» u ladicama, a iz Saveza stalno ponavljaju kako je njegov predmet u procesu. Prošla su vremena kada je Sergej Barbarez galantno odbio Æiru Bla¾eviæa i Berti Foksa i prihvatio dres sa Ljiljanima. Jedan je Sergej!     san