Za Japan spremna dva spiska

ImageNovi selektor primoran je da tra¾i alternative, jer 30. januar nije zvanièni FIFA termin, te klubovi nisu obavezni pustiti igraèe za koje se Kodro odluèi. Stoga je, prema Boliæevim rijeèima, u konkurenciji putnika za Tokio oko 30 fudbalera.

"U srijedu (16. januara) æemo poslati pozive internacionalcima i tra¾iæemo da se njihovi klubovi izjasne u dan-dva da li su spremni dozvoliti našim fudbalerima odlazak u Japanu. U sluèaju otkaza, pripremiæemo rezervni spisak igraèa, odnosno imena igraèa koji bi zamijenili one kojima klubovi stopiraju dolazak. Naravno, to ne znaèi da nekog favorizujemo ili omalova¾avamo. Trenutno imamo tridesetak igraèa koji konkurišu za naš "A" tim, a vremenom æemo to pokušati svesti na što manji broj igraèa i napraviti kostur ekipe koja bi trebalo da iznese kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo", kazao je Boliæ za Nezavisne, dodavši da je iz razgovora s igraèima saznao da oni nemaju ništa protiv odlaska u Japan, ali da æe sve ovisiti o raspolo¾enju klubova.

Boliæ je naglasio da na spisku koji æe Kodro objaviti 16. januara vjerovatno neæe biti igraèa koji do sada nisu oblaèili dres sa dr¾avnim grbom BiH.

"To ne znaèi da ne raèunamo na 'neke nove klince'. Meðutim, za to treba malo više vremena. Njih æemo pratiti i odlaziti na lice mjesta kako bismo se uvjerili u njihove kvalitete", objasnio je Boliæ.

Sedam dana poslije utakmice u Tokiju, na rasporedu je prvi FIFA termin, za koji su klubovi obavezni pustiti igraèe na reprezentativna okupljanja, ukoliko dobiju poziv selektora. Kodro je najavio da æe nakon Japana uprilièiti jedno okupljanje bez utakmice, a to mo¾da bude i 6. februara.

"Ne znam da li bi to bilo dobro rješenje. Taj termin dolazi veoma brzo nakon meèa s Japanom i pitanje je koliko bi to bilo pametno uraditi. Naravno, razgovaraæemo s igraèima, te ako oni budu smatrali da je to dobra stvar, nije iskljuèeno da se okupimo 6. februara. Ako ne tada, onda vjerovatno u prvom narednom slobodnom terminu", konstatovao je Boliæ.

sportcentar