Slab si Danijele, slab si…

ImageDokaz da smo stali na ¾ulj raznim lobijima kojima je nacionalni interes ispred interesa dr¾ave je i objavljivanje komentara na Pincom.info od strane Danijela Ivankoviæa.

Obzirom da smo mi transparentni i da se ne bojimo istine, jer nas niko ne mo¾e i neæe potkupiti (kao pojedine),  prenosimo vam ovaj tekst po drugi put u cijelosti u ¾elji da se dobro nasmijete:

"Navijaèka skupina "BH Fanaticosi", koji sebe predstavljaju kao navijaèe reprezentacije BIH pokazali su svoje pravo lice i zluradim komentarima spram Hrvata dali do znanja koliko im je stalo do su¾ivota i tolerancije s Hrvatima, a isto tako i Srbima

SARAJEVO – U 12 sati je u Sarajevu otpoèelo odluèujuæe zasjedanje po pitanju imenovanja novog bh nogometnog izbornika. Veæ se danima prièa kako æe to biti igraèka legenda mostarskog Vele¾a Meho Kodro, nekoæ i kapetan reprezentacije ili da budemo toèni Zlatko Cico Kranjèar i Lothar Matthaus nemaju prevelikih, gotovo nikakvih izgleda iz politièkih razloga.
To više i vrapci znaju, no velika veæina bh medija o svemu tome ne pišu na taj naèin, valjda kako bi se dodvorili BH Fanaticosima, skupini koja sebe naziva navijaèima BIH, iako su isti u bliskoj prošlosti reprezentaciji BIH napravili više štete nego što je ista od njih imala koristi.
Dakle, u isti koš se mogu staviti i èelnici Saveza i bivši direktor Ahmed Pašaliæ, kao i ti nekavi "Fanaticosi". O kakvoj navijaèkoj Skupini se radi dovoljno sugerira i komentar uoèi izbora selektora BiH, koji su dali na svom web-siteu.
"I dok odbrojavmo vrijeme (ko' za Novu Godinu jebote) za izbor novog selektora "A" tima, ne mo¾emo a da ne konstatujemo da su lobisti Cice Kranjèara u agoniji i da povlaæe oèajnièke (prije bi rekli patetiène) poteze. Pazite, èak su anga¾ovali i novinare iz Hrvatske da se "jave sa komentarima" kako mi ovdje u BiH "sataniziramo" Cicu".
"E vala neka pogledaju arhivu Hrvatskih novina iz veoma bliske prošlosti u kojima su ti isti novinari (ili njihove kolege i redakcije) pljuvali po Kranjèaru. Šta se desilo, pa ga sada brane? Pa normalno je da se desilo lobiranje i da su ogromni novci u igri. I kako mislite da pobjedite bh. javnost i da im "podvalite" Cicu (po nekima mo¾da èak i Mateusa) umjesto našeg slavnog i legendarnog kapitena MEHE KODRE? Ma nema šanse da to uradite. Dosta ste nas jebavali i dosta ste se talili. Konaèno je došlo vrijeme za Bosnu i Hercegovinu".
"A Cico, Ahmet i Iljo sa svim onim ogromnim parama koje se u medijima pominju u sluèaju Cicinog izbora za mjesto selekora, neka fino kontaktiraju Mateusa, pa zajendo otvore neki zajednièki biznis- ali sto dalje od BiH…".
Zbilja tako "dirljivo" napisano, jer nakon što bh Hrvati ovo proèitaju vjerojatno više nitko od njih neæe navijati za reprezentaciju "BH Fanaticosa". Prièaju o toleranciji, su¾ivotu, nedjeljivosti Bosne i Hercegovine, a oni su zapravo ti koji ponajviše dijele BIH, jer kako inaèe protumaèiti jedan takav zluradi komentar?
Osobnog sam mišljenja kako Meho Kodro uistinu zaslu¾uje postati izbornikom reprezentacije BIH, kako je bolji izbor i od Kranjèara i od Matthausa, a što se mo¾e išèitati u moja dva teksta objavljena u posljednjih desetak dana, ali ovakva zloba spram Hrvata nešto je krajnje nisko i bolesno.
Kao da su Hrvati krivi za sve probleme bh nogometa? Pa nije u Savezu samo Iljo Dominkoviæ. Tamo su i mnogi drugi, velikom veæinom Bošnjaci. Poput Pašaliæa, Ušanoviæa, prije njih Jusuf Pušina… Pa s izbornikom Fuadom Muzuroviæem je BIH imala šest uzastopnih poraza. A najljepše razdoblje koje je ta reprezentacija do¾ivjela (a tko zna hoæe li ikada ljepše imati?) bilo je dok je tu momèad vodio Bla¾ Sliškoviæ, a kapetan bio Sergej Barbarez.
Zašto tako Fanaticosi? Èemu takav "fanatizam"? Bit æe Meho Kodro izbornik, ali zbog vas sve æe manje biti onih koji navijaju za reprezentaciju BIH (pa i ovako ne navija nego mo¾da kojih 30-40 posto bh stanovnika!).
Mehi Kodri zasigurno neæe biti lako buduæi sti¾e iz Španjolske gdje u nogometu sve tako besprijekorno funkcionira i zasigurno još nije ni svjestan što ga ovdje sve mo¾e snaæi, kao što nisu svjesni ni Matthaus, te Kranjèar. Stoga novom izborniku ma tko bio (vjerojatno dakle Kodro, ali još nije slu¾beno objavljeno) puno sreæe u radu s reprezentacijom BIH.

Danijel Ivankoviæ / Pincom.info

Eh, sad, kada ste se dobro ismijali èitajuæi predhodni  tekst, pitamo Vas da li vi mo¾ete pronaæi dio u kojima smo mi, po pisanju ovog kvazi-novinara "pokazali svoje pravo lice i zluradim komentarima spram Hrvata dali do znanja koliko im je stalo do su¾ivota i tolerancije s Hrvatima, a isto tako i Srbima". Ili jos bolje, pronadjete bilo koji zvanièni komentar, èlanak, citat ili izjavu ikada objavljenu od BHF-a u kojoj se vrijedja bilo koji narod u BiH. Naravno da toga nema niti æe ga ikada biti. Ono što mi "vrijedjamo" i protiv èega se borimo su pojedinici i grupe koje se kriju iza jebenog "nacionalnog kljuèa" po kojem se biraju podobni, a ne sposobni. Ono protiv èega æemo se i dalje borit je upravo nacionalizam, kriminal, nepotizam… Na ¾alost ovakav sistem se kao karcinom proširio i zatrovao je sve ono što bi vodilo prosperitetu i boljitku naše zemlje, pa je i eto i fudbal/nogomet jedna dio toga.

Znaèi, nas ne èude ovakvi tekstovi. Veæ smo oguglali od napada ranih medija sa "sve tri strane", gdje su èlanovi BHF-a izmedju ostalog nazivani: huliganima, nacionalistima, plaèenicima, dijasporašima u slu¾bi bošnjaèkih stranaka, balijama, primitivcima itd. Ipak, svaki ovakav napad upavo dokazuje da smo mi, BHF, na pravome putu. Na putu istine, pravde i zajedinštva svih bh.naroda. Doduše mi smo potpuno svjesni da je ovo jedan od tzv. naruèenih tekstova. Ipak, da bi upotpunili neznanje, neprofesionalnost i neinformisanost kvazi – novinara napominjemo da je o odnosu Hrvatskih medija kontra Cice (koji se spominje u njegovom i našem tekstu) objavljen dobar èlanak i u dnevnim novinama "San". Eto, neka Danijel konsultuje kolege novinare iz ovoga lista, a oni æe mu vrlo rado podastrijeti dokaze. Ako vec ¾eli da piše o nacionalizmu navijaèa onda je trebao pisati, recimo, o "prijateljskoj" rukometnoj utakmici BiH – Hrvatska u Ljubuškom prošle godine, gdje je BiH samo tehnièki bila domaæin. Tamo se mogao naslušati nacionalistièko-fašistièko-šovinistièkih povika i parola, naravno od strane "gostujuæih navijaèa", dovoljnih da ima šta piskarati po Pincom.info u narednih 20-tak godina (bio je èak i direktan prijenos, pa još nije kasno). Tamo je bio BHF, i tamo je pjevao BHF, i na sve nacionalistièke povike su naši èlanovi (zbog razno-raznih "Danijela" istiæemo da je naša ekipa KAO I UVIJEK bila multietnièna) odgovarali pjesmom o našoj zemlji. Jednoj i jedinoj.

A to što se Danijel u svom tekstu zabrinuto zapitao hoæe li Hrvati (mi bi dodali još i Bošnjaci i Srbi), navijati ili neæe navijati za BiH, nas upravo zaboli karina. Najva¾nije je da za BiH navijaju oni koji je osjeæaju svojom zemljom, a to koje su vjere, nacije ili boje ko¾e nije bitno.

Svjestan je svega ovoga ovaj kvazi – novinar. Morate ga razumjeti, jer valja zaraditi pare na nekakav naèin, pa makar to bio jalovi pokušaj kompromitovanja BHF-a.

Slab si Danijele, slab si skroz.

Bez obiza šta ti mislio o nama mi te pozdravljamo i radujemo se skorom susretu sa tobom. A ti sa nama?

 

P.S. Vodi Ahmeta, Ilju, Sulju, Branimira i ostale svojoj kuæi na roštilj pa tamo osmislite neku bolju taktiku za rušenje BHFa. Ovo vam je bilo slabo. Slabo do jaja. 

BHFanaticos-i