Otkazi za Muzuroviæa i Nikiæa

ImageStruèna trenersko-tehnièka komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH jednoglasno je izglasala nepovjerenje Fuadu Muzuroviæu, selektoru "A" reprezentacije BiH, i Nikoli Nikiæu, selektoru mlade reprezentacije, te predlo¾ila Izvršnom odboru da im uruèi otkaze. "Èlanovima Izvršnog odbora F/NS BiH predlo¾ili smo da na sjednici u ponedjeljak daju otkaze Muzuroviæu i Nikiæu, a jedini razlog su loši rezultati naših 'A' i 'U-21' reprezentacija, za što su oni kao selektori najodgovorniji. Nemaju ama baš nikakva opravdanja za nesupjehe i brojne poraze u kvalifikacionim utakmicama. Decidnog smo stava, a na osnovu onoga što je normalno u cijelom svijetu, da moraju dobiti otkaze po hitnom postupku, jer nisu zadovoljili i sa svim svojim saradnicima treba da idu", rekao je Boško Vukoviæ, predsjednik Struène trenersko-tehnièke komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Vukoviæ je juèe za "Nezavisne novine" istakao i kako æe do kraja 2007. godine biti imenovani novi selektori "A" i mlade reprezentacije.

"Ova zemlja i narodi koji ¾ive u njoj zaslu¾uju da reprezentacije vode ljudi koji mogu s njima postizati uspijehe. Imamo veæ pripremljene prijedloge za nove selektore našeg 'A' i mladog nacionalnog tima. Sve æe biti riješeno do prvog dana u narednoj godini i bh. reprezentacije æe konaèno krenuti boljim putevima, putevima pobjeda kako bi se svi u dr¾avi radovali uspjesima bh. fudbala, a ne tugovali kao pod vodstvom Muzuroviæa i Nikiæa", ka¾e Vukoviæ.

Na pitanje koji su treneri "kovertirani" za IO u prijedlozima za nove selektore, Vukoviæ je kazao kako o njihovim imenima ne ¾eli govoriti. Informaciju da veæ imaju prijedloge za nove selektore za "Nezavisne" juèe su potvrdili i ostali èlanovi Komisije, no kao i Vukoviæ nisu htjeli govoriti o imenima.
Had¾ibegiæ, Stepanoviæ ili Ba¾dareviæ

Tragom glasa o moguæem novom selektoru "A" reprezentacije BiH, "Nezavisne" su saznale, od anonimnog izvora u N/FS BiH, da bi to mogli biti Mehmed Ba¾dareviæ, Dragoslav Stepanoviæ ili Faruk Had¾ibegiæ.

"Vaša saznanja neæu potvrditi, ali ni demantovati. Veæ sam rekao da o imenima ne ¾elim prièati", govorio je Vukoviæ, naglasivši:

"Ono što je sigurno, u konkurenciji za selektora nisu Sreæko Katanec, ni Zlatko Kranjèar. To su bile samo spekulacije pojedinih medija.

Saznajemo i kako æe mladu reprezentaciju u narednom periodu voditi trener iz BiH, te da je najozbiljniji kandidat za funkciju na ovoj klupi Branimir Tuliæ.
Stojniæu prolazna ocjena

Za razliku od Muzuroviæa i Nikiæa, komisija je ukazala povjerenje selektoru Velimiru Stojniæu, koji je sa kadetskom ("U-17") reprezentacijom izborio drugi krug kvalifikacija za EP.

"Stojniæ ima dobre rezultate i, logièno, treba da nastavi odlièan posao koji je zapoèeo s našim kadetima", smatra Vukoviæ.

Ono što je kontradiktorno je da je povjerenje Komisije dobio i Ivo Kne¾eviæ, selektor juniora ("U-19"), iako nije postigao uspjehe sa ovom selekcijom. Meðutim, mo¾da je presudilo i to, jer je Kne¾eviæ, osim što je selektor i èlan Struène trenersko-tehnièke komisije N/FS BiH!

"Kne¾eviæu smo izglasali povjerenje, jer je imao izuzetno teške rivale u kvalifikacijama u koje je ušao bez odigranih konktrolnih utakmica. Zaslu¾io je još jednu šansu", prièa Vukoviæ.

preuzeto sa

www.nezavisne.com