Uoèi ¾rijeba za SP: BiH u èetvrtom ¹e¹iru

ImageFudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine æe u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Ju¾noafrièkoj Republici 2010. godine najvjerovatnije biti u èetvrtom "šeširu".

Na osnovu sadašnjeg plasmana na FIFA "Koka-kola" rang-listi (lista za oktobar) ukljuèujuæi samo evropske dr¾ave BiH je na 27. poziciji što joj garantuje èetvrtu jakosnu grupu èiji su "nosioci" izabranici selektora Fuada Muzuroviæa. Postoji šansa da bh. tim napreduje za jedno mjesto i prebaci se u treæi "šešir", ali za to æe biti potreban pozitivan rezultat u Turskoj kako bi prestigli Maðarsku koja ima identièan broj bodova kao i BiH (630). Na ruku bh. igraèima ide i poraz Maðara u Moldaviji (0:3). Ako "laka konjica" bude pora¾ena i u posljednjem kolu od Grka kod kuæe, BiH æe biti na pragu treæe jakosne grupe. Sve æe biti poznato 23. novembra kada æe FIFA objaviti najnoviju rang-listu koja æe odrediti sastave "šešira".

®rijeb kvalifikacionih grupa za 19. mundijal u Ju¾noafrièkoj Republici biæe odr¾an 25. novembra. Od 32 najbolje svjetske reprezentacije koliko æe ih nastupiti na Crnom kontinentu Evropa æe imati 13 predstavnika. U evropskoj zoni kvalifikacija nastupiæe 53 reprezentacije i biæe podijeljene u devet grupa. U osam grupa æe biti po šest selekcija, a u jednoj svega pet ekipa. Na SP æe se direktno plasirati pobjednici svih devet grupa, a preostala èetiri uèesnika Mundijala sa Starog kontinenta biæe poznata nakon bara¾a.

U doigravanju æe nastupiti osam drugoplasiranih reprezentacija, a najslabija deveta ekipa sa ove pozicije izgubiæe pravo na bara¾. U obzir dolaze rezultati postignuti s prvim, treæim i èetvrtim timom iz grupe. Takoðe, poznato je da æe u bara¾u igrati èetiri bolje drugoplasirane reprezentacije protiv selekcija slabijeg uèinka, a ¾rijeb æe odluèiti ko su parovi koji æe igrati po sistemu domaæin-gost. Pobjednici tih duela izboriæe ju¾noafrièku vizu.

Trenutni sastavi "šešira"

PRVI: Italija, Francuska, Njemaèka, Španija, Holandija, Portugal, Èeška, Hrvatska, Engleska.

DRUGI: Rumunija, Škotska, Grèka, Rusija, Poljska, Norveška, Ukrajina, Švedska, Srbija.

TREÆI: Turska, Danska, Republika Irska, Bugarska, Sjeverna Irska, Izrael, Švajcarska, Finska, Maðarska.

ÈETVRTI: Bosna i Hercegovina, Slovaèka, Belgija, Kipar, Vels, Moldavija, Albanija, Gruzija, Makedonija.

PETI: Slovenija, Island, Jermenija, Letonija, Austrija, Litvanija, Bjelorusija, Azerbejd¾an, Lihtenštajn.

ŠESTI: Kazahstan, Estonija, Malta, Luksemburg, Crna Gora, Andora, Farska Ostrva, San Marino.