Program za èetvorogodi¹nji ciklus

ImageDefinisanje programa i prioriteta za predstojeæi èetvorogodišnji ciklus, bit æe teme sastanka koji æe Milutin Popoviæ, predsjednik OS BiH, odr¾ati sa selektorima svih odbojkaših selekcija naše zemlje.

Prvi èovjek krovne odbojkaške institucije naše zemlje susret sa Radivojem Miloševiæem (seniori), Zoranom Mihajloviæem (seniorke), Senadom Katanoviæem (¾enske omladinske selekcije) i Muharemom Skeliæem (muške omladinske selekcije), zakazao je u subotu u Modrièi sa poèetkom u 10 sati.

Selektori su proteklih dana izrazili svoje nezadovoljstvo vrlo rijetkim okupljnjima repezentacija i nadaju se da æe subotnji razgovori doprinijeti poboljšanju kvaliteta rada.

"Nakon sastanka sa selektorima, prijedlog vezan za buduæe aktivnosti bit æe upuæen na razmatranje Upravnom odboru OS BiH. Razumljivo je da selektori tra¾e više okupljanja, ali u tekuæoj godini nije bilo takmièenja na kojima su mogle nastupiti naše seniorske reprezentacije. Naravno, sla¾em se da okupljanja nisu potrebna samo uoèi zvaniènih utakmica", rekao je Popoviæ.

U 2008. godini seniorske selekcije oèekuju nastupi u kvalifikacijama za odlazak na EP, dok æe se juniori i juniorke okušati na balkanskim prvenstvima.

Nezavisne novine