Prinudna Uprava u nogometnom Savezu

 

Image Image

Visoki du¾nosnici UEFA -e i FIFA -e sutra dolaze u Sarajevo kako bi na sjednici Izvršnog odbora NSBiH, koja æe se odr¾ati 3. novembra, èelnicima Saveza saopštili šta ih èeka ako se do 31. marta ne usvoji Statut, kakav je u 207 zemalja FIFA -e

 

Visoki du¾nosnici UEFA -e i FIFA -e sutra dolaze u Sarajevo kako bi na sjednici Izvršnog odbora NSBiH, koja æe se odr¾ati 3. novembra, èelnicima Saveza saopštili šta ih èeka ako se do 31. marta ne usvoji Statut, kakav je u 207 zemalja FIFA -e. Nala¾e se izbor jednog predsjednika, a ukida troèlano predsjedništvo, zbog èega nije postignut dogovor meðu svim «stranama» unutar NSBiH.

Eva Paske, Marsel Benc, D¾onson i drugi dolaze sa jasnim, konkretnim i nedvosmislenim direktivama: Ili usvojite statut ili æete biti suspendirani! Iz Niona i ®eneve u sluèaju neusvajanja statuta i suspenzije, najavili su oštrije mjere i sankcije prema pojedincima u NSBiH.

– Dobili smo dopis u kojem stoji da æe UEFA i FIFA uvesti prinudnu upravu u Nogometnom Savezu do konaènog rješenje. To je nešto novo i svi smo zateèeni, svjesni šta to znaèi – izjavio nam je nogometni du¾nosnik, koji je ¾elio ostati anoniman.

Saznajemo kako je, upravo taj dopis dodatno podigao tenzije meðu partnerima u nogometnoj vlasti. I dok se hrvatski delegati dr¾e suzdr¾ano, bošnjaèki «dvolièno», u FS RS ostaju pri svojim "tvrdim" stavovima.

– Neæe biti raspada Saveza, a mislim ni suspenzije. Ne mo¾e nama niko tek tako prijetiti.Vrijeme je više da, i ovi koji nam dolaze, znaju cijelu istinu i èinjenièno stanje u dr¾avi i našem fudbalu. Ne pristajemo na ultimatume, veæ na dogovor koji æe biti u interesu fudbala. Èuo sam za vijest o prinudnoj upravi, ali to otvara brojna pitanja: ko æe odrediti Upravu, kome æe odgovarati i kakva je svrha njenog rada? Nama je cilj rješenje koje æe zadovoljiti sve strane u BiH – izjavio je za «San» Rodoljub Petkoviæ, generalni sekretar FSRS. Na¾alost, u federalnom dijelu du¾nosnici nemaju jasne stavove. Jedno prièaju na sjednici Izvršnog odbora, drugo na sastancima u Nionu i ®enevi, treæe za medije, što zbunjuje i èelnike UEFA -e i FIFA -e.

 

(SAN)