Mi smo već pod sankcijama

Osuda Vasiæeve izjave * Sve strane uvjeravaju da æe se naæi najbolje rješenje * Èelnici iz UEFA-e i FIFA-e dolaze sa jasnim ultimatumom: Ili statut ili eliminacija!

 Image

Sapunica oko ustroja odnosa u NS BiH se nastavlja, pa èak i dodatno zaoštrava i to u najgore moguæe vrijeme, prije dolaska delegacije FIFA-e i UEFA-e, koja oèekuje odreðene pomake i korekcije Statuta. Nakon otrovnih strelica iz manjeg bh.entiteta, kojeg personificira SNSD, pa i izjava Rajka Vasiæa «da jedan predsjednik NSBiH nikada neæe dobiti podršku iz RS-a, da su svi Srbi u bh. savezu du¾ni braniti nezavisnost FSRS i da je formiranje reprezentacije Republike Srpske nu¾nost, jer je bh. selekcija jednonacionalna»!?

Dominkoviæ: Rajko se (ne)šali

Predsjednik NSBiH Sulejman Èolakoviæ po obièaju nije ¾elio ili znao da prokomentariše..

Proèitao sam i neæu da na jedno zlo dodajem i drugo. Pogotovo pred ovako va¾nu posjetu delegacije FIFA-e i UEFA-e. Sankcije prema našem savezu su gotova stvar, stupile su na snagu, ne vjerujem da se mo¾e nešto promjeniti! – ka¾e Èolakoviæ za «San».

Nešto lakši na rijeèima bio je njegov zamjenik iz «reda Hrvata», Iljo Dominkoviæ.- Preprièali su mi izjavu Rajka Vasiæa i vidim da se èovjek ne šali, da govori u ime vladajuæe stranke U RS-u. Vasiæeve rijeèi doljevaju ulje na vatru, ali imaju veliku te¾inu. Ipak je u pitanju jedan od znaèajnijih politièara u RS-u, ali njegove prijetnje su nam samo opomena da ne treba riješenja tra¾iti od politike u BiH. Doduše, ne mo¾emo je ni iskljuèiti, pogotovo nakon najava da æe zvaniènici FIFA-e, UEFA-e obiæi znaèajnije politièke stranke i upoznati ih sa izmjenama Statuta NSBiH – rekao je Dominkoviæ za «San». Generalni skretar NSBiH Jasmin Bakoviæ mišljenja je da æe trebati puno mudrosti i nadljudski napori oko riješavanja kljuènog pitajna za opstanak bh.nogometa.

Ne mogu shvatiti da pojedinci iz RS-a ne ¾ele dobro bh. savezu. Ako potone NSBiH, potonuti æe i oni – rezonuje Bakoviæ.

Za zvaniènike FSRS nema dilema, problemi za njih kao i da ne postoje…

Èeko: Sve je to glupost!

Jasni smo i jedinstveni, mora ostati troèlano predsjedništvo! To nije ništa novo i jednoglasno je podr¾ano u NSBiH, èak i od kantonalnih saveza na sjednici u junu. Nemamo namjeru odvajati se i sabotirati bilo šta, èak smo i spašavali bh. nogomet od propadanja. Ali nije mi jasno zašto «Evropljani» ne daju da oformimo reprezentaciju Republike Srpske, ali koja bi igrala pod zastavom BiH protiv drugih selekcija. Mo¾da je baš to jedini naèin da promjenimo razmišljanje 97 posto «naših» koji ne navijaju za BiH – ka¾e Mile Kovaèeviæ.

Sliène Kovaèeviæevim stavovima ima i Rodoljub Petkoviæ, generalni sekretar FSRS.

Neæu komentarisati Vasiæa, ali znam da je on zaljubljenik u nogomet, tako da zna šta govori. Stavovi FSRS potpuno se poklapaju sa stavovima Izvršnog Odbora NSBiH, ali ne mo¾emo dozvoliti da se sve što je naše minimizira i prezentuje FIFA-a i UEFA-i u negativnom smislu. Èudi nas da tako brzo, dolazi respektabilna delegacija FIFA-e, na èelu sa potpredsjednikom Tompsonom, pogotovo što nam je veæ saopšteno da smo uslovno suspendovani poèev od marta. Imamo i mi njima šta reæi, naroèito Tompsonu koji nije dovoljno upoznat sa nekim stvarima, recimo kako se ovdje sastavljaju reprezentacije. Svi nam stavljaju na teret da moramo ispraviti neke svoje stavove, neki mediji sataniziraju Srbe, naše stavove i odluke. Vaš list ne spada u takve.. Nije FSRS odbio promjene Statuta i nije kljuèni problem jedan predsjednik, nego finansijski problemi. Treba postaviti pitanje zašto delegati iz Federacije u NSBiH usaglase jedan stav, a onda ga promjene u sasvim nešto drugo? – podsjetio je Petkoviæ.

Bogdan Èeko, predsjednik NSBiH je ¾urio na sastanak, ali je i bez postavljenog pitanja rekao «Sve je to glupost!» Na šta je mislio gospodin Èeko ostaje misterija.

Nikiæ: Moramo se dogovoriti!

Nikola Nikiæ, legenda ®eljeznièara i bivši selektor mlade reprezentacije BiH, prokomentarisao je na svoj naèin dešavanja u Savezu.

– Nismo mi jedini sa problemima i politikom u sportu, ali politika je svakako kurva. Kada je FIFA mogla mogla suspendovati jednu Nigeriju, zašto ne bi i nas. Strašni sud! Ali kod nas svako vuèe na svoju stranu i tu æe teško biti pomaka. Prièao sam sa Petkoviæem i Kovaèeviæem i nemam utisak da oni razmišljaju «secesionistièki». Mora se sjesti i dogovoriti, nisam za to da nam neko sa strane soli pamet. Kako bi bilo da se ja dogovaram sa ¾enom, a da mi doðe ljubavnik od ¾ene i nešto zvoca. To ne ide – konstatuje Nikiæ šaljivo.

Kovaèeviæ: Zašto ratne zastave na stadionima

Predsjednik FSRS Kovaèeviæ nije sretan zbog «dekora» na stadionima kada igra reprezentacija:

– Ikonografija, ratne zastave, nekorektni transparenti.., sve to odvlaèi ljude iz RS-a da ne prihvataju bh. reprezentaciju. Mo¾da je ponajmanji problem što u A selekciji nema više Srba, jer vjerovatno kvalitetom to ne zaslu¾uju ili su se opredjelili za druge selekcije – naglašava Kovaèeviæ.

 Sa Slovaèkom u Bratislavi

Iz NS BiH potvrðeno je da æe se naš dr¾avni tim okupiti 15. novembra u Beèu, odakle æe Safet Sušiæ i njegovi izabranici autobusom putovati za Bratislavu, gdje 17. novembra igraju prijateljski susret sa Slovaèkom. Sušiæ æe konaèan spisak igraèa za ovaj susret objaviti naredne sedmice, a kako sada stoje stvari neæe biti veæih promjena. U odnosu na spisak sa posljednjeg meèa koji smo igrali poèetkom mjeseca u Tirani protiv Albanije, moguæe je da umjesto povrijeðenog Sanela Jahiæa «uskoèi» mladi Muhamed Bešiæ.

 

(SAN)