Blatter: Primit ću delegaciju N/FS BiH, ali ne znam kada i gdje?!


Sastanak æe navodno biti odr¾an prije zasjedanja Izvršnog komiteta FIFA, a koji bi trebao donijeti odluku o kazni za N/FS BiH zbog neusvajanja novog Statuta

Image 

Sepp Blatter, predsjednik FIFA uputio je danas pismo u  N/FS BiH u kojem je istakao da «¾eli primiti èelnike našeg Saveza na sastanak», tvrde u Nogometnom / Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.

Meðutim, kako navode u Savezu, prvi èovjek planetarnog fudbala nije im potvrdio, kada i gdje æe se sastanak desiti. Prema njihovim rijeèima, Blatter æe primiti delagaciju N/FS BiH prije zasjedanja Izvršnog komiteta FIFA.

Naime, krajem oktobra IK FIFA trebao bi odluèiti o sankcijama za N/FS BiH, zbog toga što na Skupštini našeg saveza odr¾anoj 16. jula u Vogošæi nije usvojen novi Statut, a na kojem ultimativno insistiraju FIFA i UEFA.

Podsjetimo, prema novom Statutu i N/FS BiH imao bi  jednog predsjednika u èetverogodišnjem mandatu, što decidno odbijaju u FS RS, ali i pojedini hrvatski èlanovi u Izvršnom odboru N/FS BiH.

Epiloga razvoja dogaðaja je mnogo. Od moguæe suspenzije N/FS BiH na odreðen period dok se Statut konaèno ne usvoji, pa do odreðene vrste protektora koji bi FIFA mogla nametnuti «neposlušnom» nacionalnoj asocijaciji svojoj èlanici.

(SCsport)