Dvije utakmice sa Srbijom?

Image

Rukometna reprezentacija BiH, kao što je poznato, nije se okupila u sedmici EHF i neæe igrati prijateljske utakmice. Selektor reprezentacije BiH Vojislav Raða objasnio je to na slijedeæi naèin:

– Ako ne mo¾emo biti kompletni i u najjaèem sastavu onda nije bilo potrebe da se okupljamo. Nekoliko igraèa na koje sam raèunao za ovu akciju otputovalo je sa juniorskom reprezentacijom na kvalifikacije u Portugal, a uz to ne bi se mogli ni odazvati igraèi Španske Asobal lige koji imaju obaveze prema klubovima. Sljedeæa sedmica EHF-a je krajem maja i poèetkom juna i tada æemo imati sve igraèe na raspolaganju – ka¾e Raða.

U meðuvremenu u Rukometnom savezu BiH nastoje dogovoriti jaku kontrolnu utakmicu u tom periodu.

– Najvjerovatnije æemo igrati dvomeè sa Srbijom koja se u tom periodu priprema za utakmice bara¾a sa  Èeškom. Još uvijek nije sve definirano, ali blizu smo konaènog dogovora. To bi nam svakako bile dvije jake provjere od kojih bi imali velike koristi obje selekcije.

Meni je prevashodno u interesu da isprobamo neke varijante sa novim igraèima koji se nameæu, ali i da zadr¾imo pozitivno ozraèje u reprezentaciji kao što je to bilo i dosada – istakao je selektor bh. Tima.

(BHF PRESS/Avaz Sport)