Danijelu Šariću ''zeleno svijetlo''

ImageIHF je uputio zahtjev za izmjenom èlana u pravilniku za nastup u reprezentativnim selekcijama, po kojem je Danijelu Šariæu bilo zabranjeno da nastupi u dresu reprezentacije BiH kvalifikacijama za SP koje se 2011. godine odr¾ava u Švedskoj.

Dobili smo obeæanja od vodeæih ljudi EHF-a da æe taj èlan konaèno biti smaknut veæ na narednom kongresu koji je u aprilu, tako da je veæ sada izvjesno da æe Šariæ braniti u dresu bh. reprezentacije u predstojeæim kvalifikacijama – rekao je reneralni tajnik RS BiH Smajo Karaèiæ koji je proteklih dana boravio u Beèu.

sportin.ba