FIFA i UEFA pratit će rad IO NS/FS BiH

Image

Predstavnici FIFA i UEFA prisustvovaæe sjednici Izvršnog odbora NS/FS BiH koja æe se zbog toga, umjesto u Širokom Brijegu, odr¾ati u Sarajevu, saznaje SportSport.ba.

Sjednica IO NS/FS BiH, prema posljednjim informacijama, biæe zakazana za 17. decembra, a na kojoj æe se razgovarati o nagomilanim problemima u našem fudbalu, ali i izboru buduæeg generalnog sekretara Saveza za naredni èetverogodišnji mandat.

Èelnici FIFA i UEFA nedavno su posjetili Zgradu NS/FS BiH u sarajevskoj ulici Ferhadija 30. Razgovoarli sa tada sa èelnicima bh. fudbala o trenutno blokiranim razvojnim projektima u našoj zemlji, èiji su donatori Svjetska i Evropska fudbalska federacije. Tema razgovara bio je i izbor generalnog sekretara za kojeg konkurišu aktuelni v.d. Munib Ušanoviæ, Nijaz Merdanoviæ i Said Èolpa. Navodno, prisustvom na sjednici IO ljudi iz Nyona i Ciriha ¾ele izvršiti pristitak na one koji odluèuju o sudbini našeg fudbala kako bi se iznašla rješenja za probleme, te odblokirao novac kojeg trebaju nastaviti usmjeravati u BiH. I još nešto, posmatraæi FIFA i UEFA ¾ele promatrati proceduru izbora generalnog sekretara.

Prema saznanjima najèitanijeg sportskog portala u BiH, Izvršni odbor 17. decembra, najvjerovatnije, poništiæe postojeæi konkurs za generalnog sekretara, te raspisati novi. Trenutno niti jedan od tri kandidata nema podršku 12 èlanova Izvršnog odbora NS/FS BiH, pa tako na sastanku pod patronatom FIFA i UEFA neæe biti u moguænosti izabrati „tajnika“ Saveza?!

U tom sluèaju bio bi izabran novi vršilac du¾nosti na odreðen vremenski period…

sportsport.ba