Podobni i poslušni Piriæ postaje novi selektor

ImagePosljednjih dana Iljo Dominkoviæ sa svojim saradnicima, vrši lagani pritisak na Denijala Piriæa da prihvati poziciju selektora, kako bi 4. jula na sjednici u Banja Luci Izvršni odbor riješio pitanje nasljednika smijenjenog Mehe Kodre.

Saznajemo da Piriæa nije teško nagovoriti, buduæi da su mu se, nakon pobjede nad slabašnim Azerbejd¾anom, probudile uspavane trenerske ambicije. Piriæa jedino muèi neizvjesnost – piše danas San.

On ima radni odnos u NSBiH, sigurnu poziciju koordinatora, pa se boji odlaska na nesigurnu selektorsku poziciju. Piriæ bi pristao da bude selektor, ali i da se vrati na svoje radno mjesto, ako mu Savez jednog dana izglasa nepovjerenje. Tu se javljaju odreðeni problemi, jer je Dominkoviæu teško ubijediti svoje kolege iz Izvršnog odbora da pristanu na takav "deal".

U toj opciji najbolje bi prošao Piriæ. Navodno i u Savezu su sretni što bi u Piriæu imali selektora za skromnu platu, a koji ih ne bi iritirao i prozivao po medijima, ako bi s vremena na vrijeme neki èelnik Saveza ili èlan nogometne vlade tra¾io da se pozove njegov igraè. Što je do sada bila praksa koju su prekinuli Kodro i Boliæ.

Podrazumijeva se da i privilegovani menad¾eri trebaju imati specijalni status kod novog selektora. Dakle, Piriæ je trenutno najpogodniji ovoj garnituri za selektora. Prihvataju ga i Bošnjaci i Srbi i Hrvati.

Ja sam vojnik Saveza i prihvatit æu sve što Savez tra¾i od mene. – govorio je Piriæ nakon smjene Kodre.

Kada su uslijedili otkazi svih pozvanih, Piriæ je najavio povlaèenje.

Nikad mi nije bilo te¾e, kada se završi utakmica sa Azerbejd¾anom ja se vraæam na svoje mjesto! Istina, Piriæ je profesionalno odradio posao, pobijedio Azerbejd¾ana i vratio se na poziciju koordinatora.

No, kao vojnika Saveza, sada bi se ponovo vratio na selektorsku poziciju. Pogotovo ako Izvršni odbor prihvati njegov jedini zahtjev, da ne završi na ulici, ako krene po zlu… Nije nemoguæe da Dominkoviæ, Èolakoviæ i Èeko prihvate Piriæev zahtjev… Navodno bi i uposlenici u Savezu odahnuli.

Bolje je da selektor bude neko ko je veæ u Savezu, nego da plaæamo trenera koji samo troši. Pojedini su potrošili stotine hiljade maraka na mobitel, dnevnice, avionske karte, premije, a nismo ništa dobili. Piriæ je i trenersko i igraèko ime. – ka¾e jedan zaposlenik Saveza, koji se nada da æe i on jednog dana doæi na red za selektora…

Èelnici NS BiH, odnosno èlanovi Predsjedništva su proteklih dana razgovarali i sa drugim trenerima. Navodno su neki ¾eljeli Amara Osima, ali se boje njegove naravi i nedodirljivosti. Samtraju ga izuzetno zahtjevnim trenerom.

Takoðer, na listi ¾elja bio je i Husref Musemiæ. Navodno bi ga neki rado uzeli, ali i Musemiæ ima svoj stav i ne ¾eli biti selektor koji æe ispunjavati ¾elje menad¾era i pojedinaca iz NS BiH.

Niko od prozivanih èelnika Saveza, èije se ostavke godinama tra¾e, nema straha uoèi skorašnje Skupštine. Jedan od njih neoprezno je priznao: Još samo da izaberemo svog selektora, niko nas više neæe dirati! Uskoro æe kvalifikacije, pa niko više neæe ni spominjati Kodru i Boliæa…

®ele otjerati Spahiæa, Papca, Hasagiæa…

Saznali smo da je novi selektor veæ dobio smjernice da podmlaðuje tim. Navodno mu je neko sa vrha rekao: Nije va¾no koga æeš zvati, ali ne trebaju nam više Spahiæ, Hasagiæ, Papac i ostali buntovnici…

Dakle, mešetari iz Saveza nisu stali na sramnoj smjeni Kodre i Boliæa, veæ se ¾ele riješiti Papca, Spahiæa, Hasagiæa, Rahimiæa, sportskih i ljudskih gromada sa kojima ne mogu manipulisati, zato ih više ne ¾ele u dr¾avnoj selekciji.

Bez licence

Mali problem oko izbora Piriæa je i što on nema odgovarajuæu profi licencu. Postoje nagovještaji da æe se pobuniti struka, treneri koji su potrošili desetine hiljada eura na školovanje i specijalizaciju po Evropi, kako bi dobili profi licencu. Treneri sa profi licencom, ne ¾ele da najbolju reprezentaciju vodi neko ko nema odgovarajuæi diplomu.

Nije bitan Piriæ, nego svi oni koji su trenutno u dr¾avnim selekcijama, a koji nemaju profi licencu. Ne mogu oni raditi, a školovani i struèni treneri sjede bez posla. Tra¾it æemo da se oglasi i prof. Munir Taloviæ, koji godinama educira i školuje trenere – stvar je struke u BiH.

sportin.ba