Hadžić: Zanimaju me samo igrači kojima je čast igrati za BiH

ImageZa novog selektora košarkaške reprezentacije BiH izabran je Sabit Had¾iæ. Ljubitelji košarke Had¾iæa pamte iz vremena kada je sa sarajevskom Bosnom došao na krov Evrope a vrlo rado se prisjeæamo trenutaka kada je upravo Had¾iæ vodio naš dr¾avni tim.

Sa Had¾iæem smo uèestvovali na tri Evropska prvenstv,a 1997., 1999. i 2001. Sabit Had¾iæ do sada je najuspješniji bh selektor. Naša košarka u zadnjih nekoliko godina pala je u ne jedan nezavidan nivo, bolje smo stajali tokom ratnog perioda, propustili smo dva posljednja Evropska prvenstva. Kap je prelila èašu i neko je morao povuæi potez kako bi bh košarci vratio stari ugled i sjaj.

Iako su se proteklih mjeseci kao kandidati za selektora spominjala velika imena poput Bo¾idara Maljkoviæa, Jasmina Repeše, Ace Petroviæa, KKS BiH odluèio je povjerenje dati domaæem struènjaku, Sabitu Had¾iæu što je sigurno jako dobar potez. Dobro poznato je da se krovna kuæa naše košarke nalazi u teškoj finansijskoj situaciji no Ha¾diæ u razgovoru za Sportin.ba, ka¾e da finansijski uslovi nisu bili toliko bitni.

Ja razumijem ovu kompletnu situaciju koja vlada u društvu, i znam da situacija u savezu nije sjajna. Meðutim, prihvatio sam se ovog posla jer je meni èast da budem selektor reprezentacije BiH. Materijalna situacija nije bila presudna, mislim da naš tim ima potencijala da uz dobre pripreme i odaziv najboljih igraèa mo¾e ponoviti ono što smo mi radili ranije odnosno plasirati se na Evropsko prvenstvo i to je jedino što me zanima, kazao je Had¾iæ na poèetku razgovora za naš portal.

Mnogi navijaèi košarkaške reprezentacije BiH rado æe se prisjetiti vremena kada su u dresu BiH ¾arili i palili igraèi poput Firiæa, Hukiæa, Markoviæa, Alihod¾iæa, Krasiæa, Leriæa, Terziæa, Mršiæa i ostalih igraèa iz stare generacije koja nije propustila ni jedno Evropsko prvenstvo. Upitali smo Had¾iæa, mo¾e li sa ovim timom obeæati plasman na Euro basket.

Teško je sa sigurnošæu obeæati, pogotovo iz razloga jer se nalazimo u veoma jakoj grupi sa Engleskom i Makedonijom, reprezentacijama koje su bile uèesnice Evropskog prvenstva, tu je Ukrajina koja konstatno igra dobro te Maðarska èija je košarka u ekspanziji. Teško je obeæati ali ako se dobro spremimo i ako ne bude problema, obeæavam da æe naša reprezentacija ravnopravno igrati sa svima te uz malo sreæe mo¾emo do uspijeha.

Had¾iæ smatra da je razlog pada u kvalitetu reprezentacije, bilo naglo podmlaðivanje tima ali i to da su ti igraèi sada sazreli za veliko takmièenje.

Ja mislim da je reprezentacija ovih proteklih godina dosta podmlaðivana, neki mladi igraèi su dobili šansu i teško su se nosili s tim bremenom i mislim da ti igraèi lagano sazrijevaju te dolaze na jedan nivo ovih košarkaša koji su velike rezultate pravili ranije. Naravno, i sve ostale reprezentacije su puno jaèe. Pogledatje, ova Engleska koja nije predstavljala nešto u Evropi, plasirala se na Evropsko prvenstvo i mnoge reprezentacije napreduju. Ova materijalna situacija u savezu je dosta uticala mo¾da na to što ne nismo uspjeli plasirati na završnice Evropskih prvenstava, našim igraèima treba obezbijediti dobre uslove da bi se najbolji igraèi mogli odazvati a onda neæe biti problema da se vratimo tamo gdje smo bili ranije.

Bivši selektor, Mensur Bajramoviæ u proteklim kvalifikacijama igrao je bez gotovo pola tima, odnosno igraèa koji bi trebali èiniti okosnicu reprezentacije. Prije svega tu mislimo na Mirzu Teletoviæa, Sašu Vasiljeviæa pa i Damira Mršiæa koji je u godinama ali sigurno da mo¾e pomoæi. Had¾iæ se nada da æe sve svi igraèi vratiti u dres sa dr¾avnim grbom.

Ja æu razgovarati sa svim igraèima za koje sam ja zainteresovan. Mene zanimaju zdravi i motivisani igraèi, igraèi kojima predstavlja èast nositi dres reprzentacije Bosne i Hercegovine. Poslije tih razgovora imat æemo kompletniju sliku, kazao je Had¾iæ te dodao:

Mislim da ako se Mirza Teletoviæ odazove, a nadam se da hoæe, da æe dati jedan novi kvalitet našem timu. Meðutim, moramo znati je on u jednom vrlo zgusnutom ritmu, da je igrao na tri fronta, puno je trenirao ove sezone. Njegova ekipa igra polufinale španskog prvenstva sa velikim šansama za plasman u finale, to znaèi da æe sve završiti iza 20. juna i tada æe kod njega doæi do jednog zamora ali smo mi spremni da mu damo jedan odreðeni period kako bi se on oporavio i prikljuèio našoj reprezentaciji.

Razgovarat æemo i sa Sašom Vasiljeviæem, on je pravi playmaker i dao bi kvalitet ovoj reprezentaciji. Da li æe biti zainteresovan, s obzirom da nije bio u prošlom kvalifikacionom ciklusu, to æemo još vidjeti. Ja trebam da potpišem ugovor sa savezom i odmah æu krenuti u razgovor sa igraèima koji bi trebali nositi dres reprezentacije BiH pa æemo kompletnu sliku imati malo kasnije, kazao je Sabit Had¾iæ na kraju razgovora za Sportin.ba.

sportin.ba