Otvoreno pismo selektoru Blaževiću

Image

Poštovani gospodine Bla¾eviæ,

Obraæamo Vam se kako bi Vam lièno rekli šta mi, kao najbrojnija navijaèka skupina svih reprezentacija Bosne i Hercegovine, mislimo o Vama i Vašem radu u našoj voljenoj fudbalskoj reprezentaciji. Ovo pišemo sa nadom da æe ovo biti onaj odluèujuæi uteg na vagi kada je u pitanju odluka da li da ostanete i da li da i dalje vodite našu fudbalsku reprezentaciju.

Nije nikakva tajna gospodine Bla¾eviæ da Vas, od prvog dana, naše èlanstvo ne miriše. Razlog tome je, uglavnom, trenutak u kojem se Vaš anga¾man desio i naèin na koji je on uveliko doprinjeo daljnoj agoniji BH fudbala i ostanku nemoralnih, bezobraznih i nekompetentnih ljudi u vrhu našeg fudbalskog Saveza. Vi ste gospodine Bla¾eviæu onaj koji je svojim postupcima spasio bagru i lopove te im dao nove dvije godine da troše ionako mali ugled Bosne i Hercegovine. Vi ste onaj koji im je omoguæio nove pronevjere i onaj koji im je nanovo napunio kasicu prasicu, koju oni tako uporno razbijaju i onda uvijek iznova ostaju du¾ni i Bogu i Naciji i Dr¾avi.

Za vrijeme Vašeg anga¾mana sa skepsom smo gledali na dešavanja u, i oko naše reprezentacije. Nas nije zavarala slatka retorika, simpatièni govor, talenat da zapalite mase i da sa svim novinarima budete “na ti”. Mi smo u Vašem radu pokušavali pronaæi neko zrnce profesionalizma, reda, rada i discipline. Nadali smo se da æete svojim autoritetom bar malo pomoæi da se uspostave osnove profesionalnog rada i ozraèja, kako bi našim reprezentativcima bilo lakše da ostvare što više pobjeda u ime Bosne i Hercegovine. Naša nadanja se, sasvim oèekivano, nisu obistinila, a pokazalo se da su svi naši strahovi bili opravdani.

Sada kada su pojedini novinari ionako svo te¾ište svog “profesionalnog” novinarskog rada, sa korumpiranog Saveza, usmjerili na, u suštini nebitan, sukob izmeðu Vas i Zvjezdana Misimoviæa, mo¾emo i mi bez bojazni reæi šta mislimo o Vašem uèinku u predhodnim kvalifikacijama.

Zahvalni smo Vam na ostvarenim pobjedama protiv realno slabijih reprezentacija i zahvalni smo Vam na trenucima sreæe, mada mislimo da veæu zahvalnost dugujemo našim momcima na terenu nego Vama. Cijelo vrijeme Vašeg mandata smo pokušavali fokus javnosti odr¾ati na neradu i javašluku ljudi u Savezu, nijedne zvaniène rijeèi nismo rekli protiv Vas. Mi smo ostali ona manjina koja je znala da se kuæa ne gradi bez stabilnih temelja. Mi smo bili ona manjina koja je nakon Tallina vidjela koji cirkus vlada na okupljanjima reprezentacije. Mi smo bili oni koji smo, uprkos svojim uvjerenjima i svome stavu, prestali sa paljenjem bakljada, jer našim momcima nismo htjeli oduzeti pravo da na terenu izbore dugo sanjano veliko takmièenje. Mi smo oni koji su zatomili svoj krik za pravdom za neko imaginarno “veæe dobro”. Vi se Gospodine Bla¾eviæu sa tim našim krikom, a štiteæi osuðene kriminalce, danas itekako poigravate.

Kao da ima veæeg dobra od pravde.

Za nas su ovo bile najbolnije moguæe kvalifikacije jer smo vrlo dobro znali da se u profesionalnom fudbalu ciljevi ne ostvaruju lo¾ionom, šupljom i psovkama, nego profesionalnim odnosom i struènim radom. Iskreno, kod vas nismo vidjeli ni “s” od struènog rada.

Gospodine Bla¾eviæu, Vi ste èovjek u godinama i iza sebe imate dovoljno rezultata da dugo godina ostanete upamæeni na ovim prostorima. Vjerujemo da Vam i onaj švicarski bankovni raèun, o kojem ste govorili, nije tanak kao naš bosanski i da Vam pogled na njega mo¾e donositi još mnogo godina sreæe i veselja.

Mi mislimo da je vrijeme da se konaèno javno izjasnite: Dal’ ste za boljitak BH fudbala i profesionalan rad Saveza ili ste za zadr¾avanje statusa quo i trenutne kriminalne garniture koja sistematski uništava BH sport?

Ovo je pitanje danas primarno za nas navijaèe i od njega zavisi naš dalji odnos prema Vama. Od Vašeg odgovora zavisi dal’ æete biti tretirani kao selektor fudbalske reprezentacije BiH ili jedan od kriminalaca iz NFSBiH.

Zar ne mislite da Bosna ne zaslu¾uje neke nove i mlaðe ljude sa modernijim pogledima na ¾ivot?

Zar ne mislite da našoj djeci nije dovoljno gledanja na televiziji ljudi koji psuju i na sve strane se razbacuju nebuloznim frazama?

Zar Vama, kao starom fudbalskom radniku, nebi bilo drago da zemlju iz koje ste potekli, vode njene mlade fudbalske legende koje su svoje znanje sticali po cijeloj Evropi i voljni su da pomognu?

Ovo javno obraæanje je i naš poziv Vama da podnesete ostavku na mjesto selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine ako ne ¾elite da se okreæete protiv onih koji su Vas doveli da bi zaštitili svoje guzice. Odstupite sada i ne uvlaèite se u dalje talove, jer Vaša šuplja ne pali kod svih Bosanaca i Hercegovaca. Izra¾avamo Vam duboku zahvalnost za sve dobro što ste ostavili ovoj reprezentaciji i iz sveg srca se nadamo da æe Vas zdravlje slu¾iti još dugo godina. Nama ostaje da nastavimo borbu za povratak obraza i sportskog duha u redove BH fudbala. U svojoj borbi neæemo odustati.

I pobjede su porazi, kad se obraz pogazi!

BHFanaticos