Zmajevima otežan put do Južne Afrike

Image

Juèer je u Rio de Janeiru pod predsjedavanjem Josepha Blattera zasjedao Izvršni odbor Svjetske meðunarodne fudbalske asocijacije (FIFA). Na ovom sastanku razgovaralo se o mnogim stvarima, a za nas je najbitnija odluka koja je donesena vezana za bara¾. Naime, kako sada stvari stoje u bara¾u za nastup na Svjetskom prvenstvu 2010. godine naša reprezentacija za protivnika æe imati jednu od jaèih evropskih selekcija jer je FIFA donijela odluku da se na temelju FIFA rang liste koja æe biti objavljena 16. oktobra odrede èetiri nositelja, odnosno osam reprezentacija koje izbore bara¾ biæe podijeljene u dva šešira.

S obzirom da naš nacionalni tim u odnosu na nekoliko reprezentacija koje æe najvjerovatnije izboriti bara¾ (Francuska, Hrvatska, Rusija, Njemaèka) stoji mnogo lošije na FIFA rang listi onda je izvjesno da æe put prema Ju¾noj Africi biti jako te¾ak.

Izvlaèenja parova za bara¾ odr¾at æe se 19. oktobra u Zurichu, domaæin prvog susreta biæe odreðen ¾rijebom, a ¾rijeb za Svjetsko prvenstvo odr¾at æe se 4. decembra u Capetownu.

sportsport.ba