I Kemo postao BHFanaticos

Image
 

Kemal Kariæ od ponedjeljka naveèer punopravni je èlan BHFanaticos-a. Prije nekoliko dana Kemo, koji je sa svega èetiri mjeseca ¾ivota u granatiranju Sarajeva izgubio majku, te postao najmlaða beba amputirac u svijetu, u razgovoru za Osloboðenje izrazio je ¾elju da ima èlansku kartu Bh. fanatikosa.

Odmah smo pozvali Nizara Al Tinawija, voðu BHFanaticos-a u BiH i isprièali mu za Kemala…

"Èuli smo za Kemu i ranije i kada sam saznao da ¾eli postati èlan nije bilo dvojbe oko toga da li æe dobiti èlansku kartu. Drago nam je da mladi ljudi poput Keme prate naše aktivnosti i ¾ele biti naši èlanovi", kazao nam je Al Tinawi, koji se sa Kemalom sreo u Sport Caffeu u Šipu, gdje mu je isprièao nekoliko anegdota sa gostovanja bh. navijaèa po Evropi, te ga pozvao da bude gost BHFanaticos-a na utakmici koju sam izabere.

Tom prilikom, Kemal je, osim èlanske karte, dobio na poklon i ruksak BHFanaticos-a, te bed¾eve i DVD sa putovanja ove navijaèke skupine.

"Sada sa ponosom mogu otiæi u školu i izaæi na ulicu", rekao nam je Kemal Kariæ, koji nije krio oduševljenje èinjenicom da je od ponedjeljka èlan navijaèke grupe reprezentacije BiH.

Oslobodjenje/J.Ligata