Osim: Ne znam žele li me za predsjednika

Image

Ivica Osim, najbolji bh. trener, doskorašnji selektor Japana, uspješno se oporavlja u porodiènoj kuæi u Gracu. Popularni  Švabo sprema se za Japan, buduæi da ima va¾eæi ugovor u japanskoj fudbalskoj federaciji.

“Zovu me moji u Japan, a za¾elio sam se Sarajeva. Neki dan sam se èuo sa Mišom Smajloviæem i najavio da æu uskoro u Sarajevo. Dogovorili smo da se naðemo; Mišo, Hamo Dizdareviæ, Enver Kapid¾iæ, Rade Matiæ, Brane Jelušiæ i ostala raja”, izjavio je Osim za San.

Planirate li definitivni povratak u Sarajevo?

“Nisam u godinama kada mogu nešto planirati. Ovaj posao je takav da ¾iviš od utakmice do utakmice. Ja sam istina izbivao iz Sarajeva, ali nije Sarajevo iz mene”.

Mnogi bi Vas ¾eljeli vidjeti na poziciji predsjednika Saveza. Koliko je to realno?

“Nezahvalno je da komentarišem, da li je realno ili nije, jer mi nije ništa ponuðeno. Ne ka¾em da nije nemoguæe, ali, postoje ljudi dole na odreðenim pozicijama. I njih je neko birao, imaju, kako se to ka¾e mandate. Ne znam da li me u Bosni ¾ele za predsjednika NS/FS BiH”, obrazlo¾ivši svoje rijeèi:

“Nisam ja tip koji bi stajao po strani, a da ne uka¾em na nešto što ne valja. Ili ja mo¾da mislim da bi trebalo biti drugaèije. E, onda ako kao predsjednik to ka¾e, ispada da se miješam drugima u posao. I onda nastane problem. Mada ljudi u najboljoj namjeri ¾ele ukazati. Negdje to funkcioniše, a drugdje ne. Nije to tako jednostavno. Pustimo to sada, neka ljudi rade svoj posao”.

Miroslav Bla¾eviæ bi objeruèke prihvatio da mu se “miješate”. Nedavno ste mu poslali pomalo zaboravljenog Samira Muratoviæa, podr¾avate Æiru…

“Æiro zna šta radi. Kada sam prièao o Muratoviæu, nisam ništa uljepšavao, niti sam ga gurao. Rekao sam što vidim. Drago mi je ako je opravdao povjerenje.”

Uskoro nas èeka utakmica sa Turskom. Kako je pripremiti, kako igrati sa Turcima, otvoreno ili kao u Mursiji, zatvoriti sve prilaze našem golu, što neki tumaèe bunker sustavom?

“Kakav bunker. Nema tog više sistema. Kada prièaš o bunkeru, to doðe kao da se spremaš za poraz. A, u Istanbulu se treba igrati i nadigravati. Jednom smo ih pobijedili, u Turskoj smo izgubili, jer smo se prepali suparnika. Sada znamo kako treba igrati. Najva¾nije je dobro procjeniti suparnika i svoju snagu. Ja sam uvjeren da æe to Æiro uraditi najbolje. I on ima na hiljade utakmica, na desetine ovakvih”.

Bla¾eviæ je naknadno pozvao Adnana Mravca, kojeg mu je preporuèio saigraè Goce Sedloski. Koliko vi poznajete stopera Matersburga?

“Šta ima loše u tome što ga je preporuèio Sedloski. Pa, saigraèi su najškrtiji kada treba hvaliti kolegu. Mogli ste i vi novinari doæi do Austrije i na licu se mjesta uvjeriti. Nije preko bijela svijeta. Ako ga je pozvao, ne treba sada sumnjati u momka.”

Vaš komentar Lige prvaka, da li Vas je neki favorit iznenadio?

“Ništa mene, nakon šoka koji sam prošao i pro¾ivio, ne mo¾e više iznenaditi. Pogotovo ne u fudbalu. Istina, sve je veæ viðeno, sve situacije su negdje demonstrirane. Va¾no je da to treneri shvate. Kada shvate, a to je veæ iskustvo, znaš šta te èeka. Evidentno je da više nema malih i velikih. I Anartozis i Rusi, Bjelorusi, Rumuni kupuju. Dovode Brazilce, investiraju u tim, pa je normalno da skinu skalp nekom favoritu. Mene ne iznenaðuje uspjeh malih, jer su godinama uèili, ulagali i doèekali svojih pet minuta. I neæe trajati jedno ljeto. Mo¾da i zato Platini razmišlja o Ligi bogatih, u kojoj æe igrati samo oni koji imaju para. To, mo¾da ubija ljepotu fudbala, ali niko to ne pita zato.”
 

sportsport.ba