Ćiro: Pun mi je kurac tog Papca

ImageSine moj sto puta sam veæ rekao ja sam tog Papca molio, a sad mi je pun kurac tog Papca. Šta on hoæe da mu Æiro klekne na koljena da ga moli, e to neæe od mene doèekati. Neka se goni u pièku materinu ako misli da æe ga neko više moliti-rekao je Æiro ljutito za AS

Kada je dolazio na klupu reprezentacije Æiro je insistirao na pomoænicima, ali su mu izgleda ljudi u Savezu promjenili mišljenje i dali do znanja kako su pare potrebnije za neke druge stvari. 

Na pitanje novinara o pomoænicima, Æiro je rekao: To su malo bezobrazna pitanja. Vi insistirate na tim pomoænicima, a ja imam puno va¾nija pitanja. Igraèi su meni sine moj najveæi problem, a ja imam hiljadu pomoænika ako ja to ¾elim.

AS