19. sedmica

 

05. – 11. 05. 2008. godine

 

Ovo što se dešava u i oko saveza lièi na neku dobru zajebanciju i sve kontamo da æe neko da se pojavi i ka¾e: Ma sve je ovo šala ljudi. Igramo probne utakmice sa Njemaèkom krajem maja, a sa Engleskom poèetkom juna. Ovo smo vas samo malo zajebavali sa Iranom i Azerbejd¾anom“.

 

Meðutim, nije niti æe biti tako sve dok ovakvi nesposobnjakoviæi i izabranici-po-nacionalnom-kljuèu sjede tamo u N/F S BiH. 

 

Toliko se ovih dana desilo blamova od strane saveza da je teško sve pobrojati. A sve to radi jednostavnog posla koji je trebalo uraditi tj. ugovoriti jebeni prijateljski susret sa iole dobrim protivnikom koji bi odgovarao ¾eljama selektora i igraèa u kojima bi se izvršila konkretna i kvalitetna proba selekcije pred nove kvalifikacije. Ali jok. Ovdje se meèevi dogovaraju da zadovolje interese para ¾ednih foteljaša (hijene ili paraziti bi mo¾da bio primjereniji izraz).

 

Na našu adresu je došlo dosta komentara u vezi ovoga, pa zato umjesto da mi nešto dalje pišemo o ovome izdvajamo jednu pjesmicu i dio teksta/komentara naših èitalaca.

 

 

 

Poema o predsjedništvu N/F S BiH

 

Bogdan, Iljo, Suljo, fantastièna trojka,

Uvezati tekmu, velika im boljka,

 

Nisu bitne ¾elje selektora i igraèa,

Jer pohlepa za parama tu je mnogo jaèa.

 

Zato opet sa Iranom zakazaše megdan,

Da se s lovom zakite: Suljo, Iljo, Bogdan.

 

Jebo Kodru i njegovo mišljenje o tome,

Jebo i naš fudbal, nek što dublje tone.

 

Troglavo predsjedništvo mora da se hrani,

Zbog èega su protiv toga fudbalski velikani?

 

Dobre plate, putovanja, kurvaluci diljem svijeta,

BH fudbal njima doðe ko' kolateralna šteta.

 

Vašim „radom“ zadu¾ili ste sve poštenje ljude,

Neka baklje u lo¾ama poklon vama bude.

Image

 

 

Dio teksta jednog našeg èitaoca:

 

Poštovani,

 

Ko leti iznad Teheranskog gnijezda? Lete lešinari iz Fudbalskog saveza BiH, koji po ko zna koji put u zadnjih nekoliko godina, ugovaraju prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Irana! Ovaj nam put kriminalci iz Fudbalskog saveza, konaèno javno poruèuju da je utakmica sa Iranom zakazana zato jer oni daju najviše GENGI!

 

Javna je tajna do sada bila (ne i za nas navijaèe), da savez kod ugovaranja prijateljskih tekmi prvenstveno gleda na financijsku stranu (koliko æe im para tj. sadake neki strani savez udijeliti) a ne na sportski aspekt koji bi trebao biti na 1 mjestu tj. dobrobit naše repke.

 

Koliko od tih para završi u privatnim d¾epovima èelnika saveza?

 

Vrlo èesto od èelnika saveza mo¾emo da èujemo kako savez "nije u najboljoj financijskoj situaciji", naroèito to istièu prije zakazivanja neke od prijateljskih tekmi. Gdje su pare i ako stvarno nema para – zašto ih nema? Èemu slu¾i marketing pri savezu i šta "rade" zaposleni u tom marketingu? Bojim se da æu poèeti da pomišljam, kako je nama stvarno "suðeno" da stalno igramo sa Iranom i Japanom jer su oni spremni istresti najviše GENGI!!!

 

Mo¾da sam ja (vjerovatno i ostali ljubitelji fudbala), prespavao zadnjih 10 godina i u meðuvremenu su Iran i Japan postali bolji od Brazila u fudbalu, pa zato naša repka stalno igra sa ove dvije reprezentacije…

 

 

Ostali èlanci