Fuad Muzuroviæ najavio povratak buntovnika

ImageSelektor Fuad Muzuroviæ ponovo æe u reprezentaciju pozvati neke od potpisnika pisma protesta protiv èelnika Nogometnog saveza BiH, otkrio je u juèerašnjem razgovoru za "Dnevni avaz".

Na spisak kandidata za posljednji meè kvalifikacija za Euro 2008., protiv Turske u Istanbulu 21. novembra, Muzuroviæ æe skoro sigurno uvrstiti bivšeg kapitena Zlatana Bajramoviæa, golmana Kenana Hasagiæa, Sašu Papca i Emira Spahiæa.

Provjereni igraèi
– Pred meè s Norveškom kontaktirali smo sa njima, a i poslije. Vjerovatno æu im uputiti pozive. Ko od njih ¾eli, neka se odazove. Bit æe mi drago, jer je rijeè o kvalitetnim i provjerenim igraèima – rekao nam je Muzuroviæ.

Spisak æe, kako je dodao, objaviti iduæe sedmice, u srijedu ili èetvrtak. Ka¾e da razmišlja i o nekim novim imenima te da sa saradnicima Ištukom, Sredojeviæem i Prljaèom rješava posljednje detalje vezane uz poèetak i program priprema.

Na molbu da za naš list prokomentira sve uèestalije špekulacije da æe mu, nakon pet uzastopnih poraza, meè u Turskoj biti posljednji na klupi reprezentacije, Muzuroviæ je odgovorio:

Kostur tima
– Imam ugovor na godinu plus dvije. Dobio sam zadatak da napravim kostur tima za iduæe kvalifikacije. Mislim da imamo dobru grupu igraèa od koje bi se, ako se vrate Bajramoviæ, Hasagiæ, Papac, Spahiæ i drugi, mogla napraviti odlièna reprezentacija.

Što se tièe mene, ne optereæujem se time. Nakon meèa s Turskom, napravit æu analizu i predati izvještaj Izvršnom odboru pa neka se oni odreðuju o tome. Istina je da bih volio nastaviti zapoèeti posao – zakljuèio je naš sagovornik.

Nadam se da æu iæi u Durban
U ju¾noafrièkom gradu Durbanu 25. novembra odr¾at æe se ¾rijeb kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Bosna i Hercegovina je, na¾alost, iz treæe ispala u èetvrtu jakosnu grupu.

– Nadam se da æu iæi u Durban, jer bih kao selektor trebao biti tamo. Bilo bi mi drago da smo ostali u treæoj grupi, ali nam se desilo to što se desilo. Mislim da bi pred naredne kvalifikacije bilo najva¾nije da napravimo pozitivno i dobro okru¾enje oko Saveza i reprezentacije, jer samo tako mo¾emo oèekivati da igraèi na terenu naprave dobar rezultat u kontinuitetu – rekao je Muzuroviæ.

 

Dnevni Avaz