Povratak je moguć samo ako se odazovu i igračice

ImageSelektor Zoran Mikeš ka¾e da je i nakon razgovora sa potpredsjednikom Košarkaškog saveza BiH Nihadom Imamoviæem ostao pri ranijem stavu – da neæe povuæi ostavku ako se u ¾ensku reprezentaciju ne vrate igraèice koje ne ¾ele igrati (navodno njih èak 17) dok im ne budu isplaæene dnevnice iz ranijeg ciklusa.

– Nisam u poziciji da igraèicama dajem obeæanja od kojih se ne ¾ivi niti da radim u atmosferi poremeæenih meðuljudskih odnosa. Nemam nikakvu komunikaciju sa generalnim sekretarom i predsjednikom, a razgovor sa gospodinom Imamoviæem sam prihvatio, jer cijenim njegova nastojanja i napore u Savezu – ka¾e Mikeš.

On dodaje da su u KSBiH još u avgustu bili upoznati sa stavom igraèica i da nema govora o tome da je postojao dil izmeðu njega i reprezentativki o koordiniranju ostavke i njihovog bojkota uoèi bara¾a za opstanak u A-diviziji, koji poèinje veæ 4. januara.

– Moj je povratak moguæ samo u sluèaju da se odazovu igraèice koje sam pozvao, odnosno da se izmire obaveze prema njima. Neæu dopustiti da se teret krivice prebacuje na igraèice ili na mene kada smo posljednjih nekoliko godina bili entuzijasti – rekao je Mikeš.

U KSBiH, navodno, pripremaju novi spisak igraèica u sluèaju da pozvane reprezentativke zaista i ostanu pri stavu da ne ¾ele igrati bara¾, s tim da je još nepoznato ko bi ih, u tom sluèaju, vodio.

Prolongiran sastanak

Nihad Imamoviæ ka¾e da je sa Mikešom u utorak obavio telefonski razgovor, u kojem je dogovorio da selektor doputuje u srijedu u Sarajevo na sastanak.

– Mikeš je naknadno odgodio svoj dolazak, ali se nadam da æemo prevaziæi trenutnu situaciju – ka¾e Imamoviæ.

avaz.ba