Herta poslala ponudu

ImagePrièa da bi Admir Vladaviæ mogao obuæi dres berlinske Herte postaje sve izvjesnija. Naime, skauti ovog kluba, u kojem je jedan od trenera Mostarac Enver Mariæ, jesenas su nekoliko puta boravili u ®ilini gdje su pratili Vladaviæeve igre. To nam je juèer potvrdio i Vladaviæ, koji se sa svojom ekipom nalazi u Turskoj u na pripremama.

– Znao sam da su dolazili u nekoliko navrata na naše utakmice, da me gledaju. Juèer me je nazvao direktor kluba i rekao da su iz Herte poslali ponudu, i da ¾ele razgovarati. Ne znam sve detalja. Naravno, u sluèaju da se dva kluba dogovore, tek na ljeto bih prešao u Njemaèku – kazao nam je Vladaviæ.

U kratkom razgovoru sa Vladaviæem dobili smo i potvrdu da je Velimir Vidiæ završio transfer i da se sinoæ oèekivao njegov dolazak u Tursku gdje æe se prikljuèiti svojoj novoj ekipi.