10 RAZLOGA ZA SMJENE U NS BIH

1. Neuspjesi reprezentacija: U proteklih petnaest godina niti jedna od 12 nacionalnih selekcija nije napravila uspjeh vrijedan spomena

2. Kriminal: NS BIH je jedini Savez u regionu èiji su èelnici zbog kriminala presuðeni na lokalnim sudovima

3. Namještanje utakmica: Evropu trese skandal u vezi sa namještenim utakmicama, osam meèeva iz bh. prvenstva la¾irano je zbog kladionica

4. Infrastruktura: BiH nema niti jedan stadion po kriterijima UEFA-e, NS BiH nije napravio niti jedan teren ili sportski centar za potrebe selekcija

5. Suðenje: Iz kola u kolo klubovi se ¾ale na sporne sudijske odluke, kazne su rijetke, uglavnom nakon utakmica koje prenosi televizija

6. Netransparentnost: Niko nema uvida u poslovanje Saveza, koliki je bud¾et, kako se finansira, koliko su „teški“ ugovori za opremu i tv prava

7. Nedostatak vizije: U NS BiH se radi šlampavo, bez vizije za buduænost; dokaz za to je èinjenica da je samo u A reprezentaciji promijenjeno osam selektora

8. Skauting: Na desetine talentiranih djeèaka izgubljeni su jer niko iz NS BiH o njima ne vodi raèuna; zove ih se tek kada su izgubljeni za BiH

9. Finansijska dubioza: Dugovi Saveza mjere se milionima maraka, u isto vrijeme, primjerice, ne postoji prodavnica dresova, što je milionski izvor prihoda

10. Uticaj politike: Iako zabranjen, uticaj politike u našem nogometu je evidentan; nacionalna podjela utièe èak i na pozive igraèima u reprezentaciju

biznis.ba