Bajić: ‘Moj izbor je samo BiH’

ImageBranimir Bajiæ negira pisanja srpskih medija u kojima je on navodno rekao da neæe više igrati za BiH, te da je njegov buduæi izbor reprezentacija Republike Srpke.

Nisam dao intervju Sportskom ¾urnalu niti Glasu srpske. Odluèno demantiram da sam rekao kako više neæu igrati za BiH, pogotovo zbog toga što me selektor jednom nije pozvao. ®ao mi je što se moje ime koristi u prljave politièke svrhe. Reprezentacija BiH moj je jedini izbor i uvijek sam joj na raspolaganju – rekao je Bajiæ za Dnevni avaz.

Posljednji meè za BiH odigrao je protiv Bugarske, a selektor Miroslav Bla¾eviæ nije ga zvao za susrete sa Španijom i Estonijom.

Trenutno nisam izbor selektora, ¾ao mi je i krivo mi je zbog toga. ®ao mi je što sam ispao zbog jedne utakmice i ne mogu se pomiriti s tim. Nadam se da æu ubrzo zadobiti Bla¾eviæevo povjerenje. Reprezentaciji i Nogometnom savezu mogu samo reæi hvala, jer sam, noseæi dres BiH, stekao mnogo dobrih prijatelja, u¾ivao igrajuæi i, na kraju, to mi je pomoglo pri prelasku u Njemaèku. Ako me Bla¾eviæ ne pozove za naredne utakmice, doæi æu kao obièni navijaè i bodriti BiH – zakljuèio je Bajiæ.

Bajiæ smatra kako je neko namjerno zloupotrijebio njegovo ime i trenutni status u reprezentaciji.

Oèigledno je da je neko namjerno ¾elio podvaliti meni, ali i mojim prijateljima i suigraèima. Što se tièe Republike Srpske, obaviješten sam da postoji spisak igraèa koji su roðeni tamo i da se moje ime nalazi na njemu. To je sve što znam – rekao je Bajiæ.

sportin.ba