Kodro, Kranjèar ili Matthaus?

ImageNa kraju tog burnog petka izbor je sveden na tri imena – Kranjèar, Matthaus ili pak Meho Kodro koji se naknadno pojavio na listi najozbiljnijih kandidata, a prema pouzdanim informacijama istoga mo¾emo okarakterizirati i kao glavnog favorita za preuzimanje izbornièke du¾nosti.

SARAJEVO – Meho Kodro æe najvjerojatnije postati izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine! Naime, u NS BIH se zbio novi veliki obrat. Nakon što je Predsjedništvo NS BIH suzilo broj kanidata za izbornièku du¾nost na 4 imena i time olakšalo posao Izvršnom odboru, ovi su na sastanku koji je odmah uslijedio eliminirali i Jiri Plišeka i Ibru Zukanoviæa, pa su u igri ostali Zlatko Kranjèar i Lothar Matthaus.

No, u daljnjem tijeku ovog zasjedanja odluèeno je da se u krug kandidata uvrsti i treæe ime, a to je Mostarac Meho Kodro. Konaèna odluka oko imena novog izbornika trebala bi biti poznata 5. sijeènja. Znaèi, do blagdana Sveta tri kralja izbornikom æe postati jedan od ova tri kandidata.

Dakle, ukoliko ne bude novih zaokreta izbornikom æe postati Kodro, Kranjèar ili Matthaus. Javna je tajna kako bi Hrvati u NS BIH na izbornièku du¾nost progurali Zlatka Kranjèara, Bošnjaci Mehu Kodru, a Srbi svog kandidata Lothara Matthausa.

Opet nacionalni kljuèevi u zahrðalim bravama. Pa, golemo, nema šta? No, prema krajnje pouzdanim informacijama veæ se sada usuðujemo Mehu Kodru spomenuti kao novog izbornika i reæi kako je to ipak vrlo dobar izbor, premda je sam naèin izbora i ovoga puta daleko od dobroga!

D. Ivankoviæ / Pincom.info